header image
Nieuws - 22 juni 2022

Bezoek hoofdstation Groningen

Vorige week bracht ons projectteam een bezoek aan het hoofdstation Groningen, onderdeel van het project Groningen Spoorzone. In opdracht van Strukton Civiel werken wij het uitvoeringsontwerp uit van de betonnen onderdelen, zoals de spoordekken en de ondergrondse fietsenstalling. We werken de wapeningsmodellen uit tot een compleet maakbaar ontwerp waaruit vervolgens wapeningstekeningen worden gegenereerd. Door intensief samen te werken met Strukton en de vlechter Van Noordenne Wapeningsstaal B.V. zorgen we dat we alle clashes aan de voorzijde uit het ontwerp halen. Zo komen we tijdens de uitvoering niet voor verrassingen te staan en borgen we dat er efficiënt en veilig gewerkt wordt.

Groningen Spoorzone is een samenwerkingsverband tussen gemeente Groningen, provincie Groningen, ProRail, Nederlandse Spoorwegen en Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Samen werken zij aan de bereikbaarheid van Groningen door een betere OV-verbinding, met voor het eerst doorgaande reizigerstreinen, en een aantrekkelijker station te realiseren. Dat vereist meer sporen en meer perrons. Er komt een nieuwe voetgangerstunnel en een busonderdoorgang onder de sporen. Via een aparte fietstunnel kunnen fietsers straks van de binnenstad doorfietsen naar de Rivierenbuurt en andersom. Daarnaast komt er een ondergrondse fietsenstalling voor ongeveer 5000 fietsen aan de zuidzijde van het station.

Meer nieuws