header image
Nieuws - 12 september 2023

We rollen de Oranje Loper uit

Samen met de gemeente Amsterdam hebben we nieuwe kennis ingezet om de constructieve veiligheid van civiele kunstwerken aan te tonen. In opdracht van het Programma Bruggen en Kademuren (PBK) van de gemeente onderzochten we de constructieve veiligheid van acht bruggen binnen het project Oranje Loper.
 
Het project Oranje Loper omvat negen bruggen tussen de Raadhuisstraat en het Mercatorplein. In 2016 was vastgesteld dat deze objecten einde levensduur waren en vervangen moesten worden. Op basis van nieuwe kennis over onder andere houten palen en een nieuw toetsmodel, kregen we opdracht om de constructieve veiligheid van acht bruggen voor de komende 30 jaar te onderzoeken (één brug werd al vervangen).
 
Uit een eerste gevoeligheidsanalyse op de houten palen kwam de verwachting dat meerdere bruggen kansrijk waren voor behoud. Vervolgens toonden we op basis van verschillende berekeningen aan dat zeven van de acht objecten daadwerkelijk behouden kunnen blijven voor de komende 30 jaar, mits toepassing van levensduurverlengende maatregelen. Die bestaan uit onder andere het herstellen van landhoofden, vleugelmuren en brugdekken.
 
We zijn blij dat het college van B&W van Amsterdam dit definitief heeft bekrachtigd. Zo werken we duurzaam en met zo min mogelijk overlast voor de omwonenden aan de veiligheid en bereikbaarheid van de stad.

Meer nieuws