header image
Nieuws - 22 november 2022

Eerbetoon Jan Wagemaker

Vorige week is Jan Wagemaker, de grondlegger van ons bedrijf, op 77-jarige leeftijd overleden.

In 1981 startte hij, geholpen door zijn vrouw Loes, het ‘Adviesbureau voor tijdelijke bouwconstructies Wagemaker’. In de beginjaren hielpen ze aannemers en toeleveranciers vooral met oplossingen op het gebied van bekistingen en tijdelijke ondersteuningen.

Met een enorme gedrevenheid bouwde ‘meneer Wagemaker’ het bureau in de loop der jaren verder uit tot een volwaardig advies- en ingenieursbureau met civieltechnische kunstwerken als specialisme. In 2006 droeg hij het stokje over aan de volgende generatie: Erik en Yvonne.

Kennis van uitvoering en kwaliteit van bouwen vormden vanaf het begin het fundament van onze organisatie. Jan had hier een duidelijke mening over en bleef zijn visie onvermoeibaar uitdragen. Hiermee leverde hij een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van deze thema’s in onze branche.

Jan was daarnaast maatschappelijk betrokken. Zo zette hij zich onder andere in voor de ontwikkeling van onderwijs in Nepal. Hiermee legde hij de basis voor wat nu onze Stichting Fun2Care is.

Tot op de dag van vandaag vormen zijn kernwaarden de basis van onze manier van werken.

Wij wensen zijn naasten en bekenden veel sterkte met het verlies. Trots op wat hij heeft neergezet, bouwen wij met volle overtuiging en kracht iedere dag verder aan zijn nalatenschap.

Meer nieuws