header image
Nieuws - 6 december 2022

Nieuwe opdracht: integrale veiligheid ZNB Vaarwegen

Rijkswaterstaat heeft ons de opdracht 'Integrale veiligheid ZNB Vaarwegen' gegund. In samenwerking met Royal HaskoningDHV zullen we hiervoor advies en diensten leveren op het vlak van integrale veiligheid voor de Midden-Limburgse en Noord-Brabantse kanalen.

Het Cluster ZNB Vaarwegen werkt aan de realisatiefase van projecten in drie projectgroepen: Maasroute, GRONST (grote renovatie stuwen in de Maas) en GOVA (groot onderhoud vaarwegen).

Onze opdracht omvat de integrale borging van veiligheid in alle projecten van deze drie projectgroepen. Vanaf de start van de contractbereidingsfase tot en met de oplevering en overdracht van de projecten aan de beheerder. Wij begeleiden het cluster bij de toetsing en coördinatie ten aanzien van veiligheid in het ontwerp, bouw en beheer van de genoemde projecten, conform de wet- en regelgeving en de kaders van Rijkswaterstaat.

Dit project valt onder de SROK van Rijkswaterstaat en heeft een looptijd van 2 jaar. 

Meer nieuws