header image
Nieuws - 1 augustus 2022

Raamcontract circulaire economie

We zijn trots dat Rijkswaterstaat ons heeft geselecteerd voor het Raamcontract circulaire economie voor de GWW (grond-, weg- en waterbouw). Samen met We-Boost zullen wij Rijkswaterstaat de komende jaren advies geven over hoogwaardig hergebruik en implementatie van de circulaire economie in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT), de Vervangings- & Renovatieopgave (V&R) en Beheer & Onderhoud (B&O). Op die manier dragen we bij aan de ambities van Rijkswaterstaat om circulair werken nog sterker te verankeren in haar ontwerpstrategieën, afwegingskaders en projecten.

Wij hebben grote ambities op het vlak van circulariteit. Ons doel is om vanaf 2023 in elk project circulariteitsprincipes aan de basis te laten staan van gemaakte keuzes. De drie circulariteitsprincipes zijn: materiaalvoorraden beschermen, milieu-impact vermijden en bestaande waarde behouden. Dat realiseren wij aan de hand van vier pijlers: circulair ontwerpen, circulair inkopen, adviseren over circulariteit en het meten van circulariteit.

Meer nieuws