header image
Nieuws - 6 december 2022

Verduurzamen en verbeteren N260A en N282

Wij zijn geselecteerd voor de uitvoering van de systeemgerichte contractbeheersing en ondersteuning tijdens de uitvoeringsfase van de reconstructie N260A en N282. Zo brengen we de door ons in 2018 opgestelde kaders in de praktijk.

In opdracht van de provincie Noord-Brabant gaat Heijmans de N282 en N260 ter hoogte van Rijen en Hulten verduurzamen en verbeteren. Een deel van het traject wordt verbreed naar 2x2 rijstroken en Hulten zelf wordt autoluw gemaakt. Ook komen er ondergrondse faunapassages, een tweerichtings fietspad en een natuurlijke geluidswal. Dit zal de verkeersoverlast beperken, de doorstroming verbeteren, het industrieterrein van Rijen ontlasten en de verkeersveiligheid vergroten.

Onze opdracht loopt tot mei 2024.

Meer nieuws