header image
Nieuws - 31 mei 2021

Deelname ‘CO2 bewust’

Wagemaker is zich terdege bewust van de CO2-emissie die wordt veroorzaakt door onze activiteiten. Om onze CO2 emissie terug te dringen heeft Wagemaker een doelstelling geformuleerd:

“Wagemaker stelt zich ten doel haar CO2-emissie per medewerker terug te brengen naar structureel 2,0 ton per FTE per jaar in de periode 2020 tot en met 2025”

Op FTE niveau ligt de CO2 emissie op een niveau van 2,86 ton per FTE in 2019. Met een totale CO2 emissie van circa 200ton in 2019 betekent dit een reductie van 30% (60ton) in 2025.

Om een indruk te geven waardoor onze CO2 uitstoot per FTE wordt veroorzaakt:

Om de doelstelling kracht bij te zetten heeft Wagemaker het CO2-bewust certificaat niveau 3 van de SKAO CO2 prestatieladder behaald.
Dit CO2-bewust certificaat is bedoeld voor bedrijven die willen aantonen dat zij zich bewust bezig houden met het reduceren van hun CO2-voetafdruk.

Een van de verplichtingen die zijn verbonden aan de CO2 prestatieladder is het periodiek publiceren van documenten over de emissie, de voorgenomen maatregelen en de voortgang hierop:

Meer nieuws