header image
Nieuws - 31 mei 2021

Deelname ‘CO2 bewust’

Wagemaker is zich terdege bewust van de CO2-emissie die wordt veroorzaakt door onze activiteiten. Om onze CO2-emissie terug te dringen heeft Wagemaker een doelstelling geformuleerd:

“Wagemaker stelt zich ten doel haar CO2-emissie per medewerker terug te brengen naar structureel 2,0 ton per FTE per jaar in de periode 2020 tot en met 2025”

Op FTE niveau ligt de CO2-emissie op een niveau van 2,86 ton per FTE in 2019. Met een totale CO2-emissie van circa 200 ton in 2019 betekent dit een reductie van 30% (60 ton) in 2025.

Om een indruk te geven waardoor onze CO2 uitstoot per FTE wordt veroorzaakt:

Om de doelstelling kracht bij te zetten heeft Wagemaker het CO2-bewust certificaat niveau 3 van de SKAO CO2 prestatieladder behaald.
Dit CO2-bewust certificaat is bedoeld voor bedrijven die willen aantonen dat zij zich bewust bezighouden met het reduceren van hun CO2-voetafdruk.

Een van de verplichtingen die zijn verbonden aan de CO2 prestatieladder is het periodiek publiceren van documenten over de emissie, de voorgenomen maatregelen en de voortgang hierop:

Meer nieuws