Diensten

Voor de inzet van de juiste adviseurs hanteert Wagemaker een platte, toegankelijke organisatie met vier teams: Constructief ontwerp, Virtual Design, Vervanging & Renovatie en Proces- en Contractbeheersing.

Constructief Ontwerp kunstwerken

Grote en veelal complexe krachtswerking, dure grondstoffen, ingewikkelde uitvoering en geotechnische aspecten van (grote) infrastructurele projecten hebben voor ons geen geheimen.

Lees verder

We zijn ons bewust van grote krachtswerkingen, dure grondstoffen, geotechnische aspecten en complexe uitvoering. Wij zijn thuis in het constructief ontwerp van bruggen, viaducten en onderdoorgangen (ook in stationsomgevingen).

Qua materialen en constructies zijn we sterk in zowel beton, staal en hout.

 • Bruggen & Viaducten
 • Tunnels & Onderdoorgangen
 • Prefab (voorgespannen) elementen
 • Grondkerende constructies
 • Ontwerpcoördinatie
 • Versterken en verstevigen
 • Constructieve waterbouw

ProRail, geïntegreerde contracten is geen probleem. Wagemaker is erkend in de categorieën:

Spoordragende civieltechnische constructies (Ontwerp t.b.v. GC)
Niet spoordragende civieltechnische constructies (Ontwerp t.b.v. GC)
 

Helen Meulendijks

EmailLinkedin

Helen Meulendijks

hoofd vakgroep Constructief ontwerp

Virtual Design – BIM

Een revolutie die almaar sneller gaat. De ontwerpfase verandert in hoog tempo in een virtual designstage waarin raakvlakken in beeld komen, beslissingen vroegtijdig genomen worden en faalkosten voorkomen worden.

Lees verder

De combinatie van technisch-inhoudelijk kennis, praktijk ervaring en beschikbaarheid van state of the art software maakt ons de verbindende partij tussen de gespecialiseerde disciplines. Wij maken de verbinding tussen theorie en praktijk: haalbaar en uitvoerbaar. Praktisch!

Wij hebben ruime ervaring met het inzetten van moderne BIM gerelateerde software zoals Allplan, Autocad 3D, Revit, Navisworks, Tekla structures, Civil 3D en 3DS Max Design. Hierdoor zijn wij in staat om vanaf de tenderfase tot en met de uitvoeringsfase en zelfs de beheerfase de (contract)eisen, ontwerpkeuzes en raakvlakken te coördineren en vast te leggen in een BIM.

 

Dennis Gubbels

EmailLinkedin

Dennis Gubbels

hoofd vakgroep Virtual Design

Vervanging & Renovatie – V&R

Vervanging, calamiteiten, politieke belangstelling, constructieve veiligheid en subsidies. Een dagelijkse agenda waarvoor dagelijks beslissingen genomen moeten worden.

Lees verder

Wij nemen onze functie als ‘adviseur’ serieus en werken gericht aan inventarisatie, overleg, analyse en praktische keuze. Een project kan immers altijd op verschillende manieren worden uitgevoerd. Als sluitstuk verwacht U een keuze, een voorkeur van uw adviseur.

Inzicht krijgen

 
Op orde brengen

 
Op orde houden

 

Jan-Willem Alberts

EmailLinkedin

Jan-Willem Alberts

senior adviseur team V&R

Proces- en Contractbeheersing

Vanuit team ‘Proces- en Contractbeheersing’ bieden wij risicobeheersing, systeemengineering, kwaliteitsborging, SCB en V&G.

Lees verder

De administratieve en procesmatige begeleiding op contracten is omvangrijk en kennisintensief. Het geheel omvat systemsengineering, SCB, kwaliteitsborging, V&G-vereisten, betaalpakketten en vraagspecificatie. Dit gehele systeem moet efficiënt ondersteunend zijn aan het primaire proces, het ontwerpen en het bouwen.

Vanuit Project- en Contractbeheersing zijn wij een zekere partner in projectbeheersing ON en contractmanagement OG. Uiteraard niet gelijktijdig op één project, wel met de wederzijdse kennis van prioriteiten en zorgen.

 • Systeemgerichte contractbeheersing (SCB)
 • Technisch management
 • Risicomanagement
 • Integrale veiligheid
 • Procesbeheersing
 • Kwaliteitsmanagement

 

Olaf Dirkx

EmailLinkedin

Olaf Dirkx

adjunct directeur