Who we are

Missie, visie en kernwaarden

Wie we zijn, waar we voor staan en waar we voor gaan.

Missie: wie we zijn

Wagemaker is een technisch gespecialiseerd advies- en ingenieursbureau voor kunstwerken en hun omgeving. Met zijn allen zorgen we voor een uitdagend, inspirerend en motiverend werkklimaat waar onze collega’s kunnen groeien en schitteren in hun vakgebied. Oprecht betrokken en met een hoog kennisniveau werken we aan complexe projecten die onze leefomgeving beter, veiliger en toegankelijker maken.

Visie: waar we voor gaan

Bij infrastructurele vraagstukken zijn steeds vaker uiteenlopende disciplines betrokken die gezamenlijk van grote invloed zijn. Tegelijkertijd zien we grote uitdagingen op het vlak van veiligheid, (smart) mobiliteit, klimaatverandering, digitalisering en het verouderende areaal. Deze veranderingen bieden ons de kans steeds weer innovatieve totaaloplossingen uit te werken, voor nu en toekomstige generaties. Langetermijnrelaties, integrale samenwerking en onze expertise van alle levensfases van een kunstwerk vormen hiervan het fundament, waarbij we de theorie verbinden aan de praktijk. Zo maken we de complexiteit hanteerbaar met duurzame oplossingen voor onze klanten, onszelf en de wereld.

Kernwaarden: waar we voor staan

Solide kwaliteit

Om topkwaliteit te kunnen bieden, moeten we onze opdrachtgevers en hun wensen kennen. We gaan langetermijnrelaties met ze aan en ontrafelen de onderliggende problematiek van de opdracht. Ons compacte, multidisciplinaire en complementaire team bestaat uit specialisten die zich continu blijven ontwikkelen. We streven ernaar onszelf steeds te verbeteren ten behoeve van onze klanten. Een goed functionerend kwaliteitsmanagementsysteem helpt ons daarbij. Uiteraard beschikken we over alle relevante certificaten en erkenningen.

Continue innovatie

Vanuit de ambitie onszelf steeds te verbeteren, zoeken we iedere dag naar efficiëntere oplossingen voor bestaande of nieuwe vraagstukken. Dat geeft ons energie en voldoening. Door innovatieve technieken te onderzoeken, nieuwe ontwikkelingen te omarmen en ze te combineren met onze jarenlange ervaring en up-to-date vakkennis, komen we tot geïntegreerde, vernieuwde toepassingen en diensten. Zo hebben we al vroeg de mogelijkheden en kansen benut van het programmeren en parametriseren van reken- en modelleerwerk en BIM. We nemen graag de regie en zetten gezamenlijke kennis om in nieuwe inzichten en oplossingen voor onze klanten.

Met ons divers portfolio, onze ontwikkelmogelijkheden en betrokkenheid verbinden wij professionals. Zo blijven wij samen groeien.

Sterke betrokkenheid

We staan midden in de samenleving: onze bouwwerken zijn decennialang zichtbaar in het landschap en onze adviezen hebben vaak grote maatschappelijke impact. We werken met respect voor de omgeving en onze natuurlijke voorraden. We behouden wat goed is en bouwen nieuw wat nodig is. Vanaf 2023 vormen de circulariteitsprincipes de basis van alle keuzes die we in elk project maken. We zijn actief bij landelijke initiatieven en organisaties die vernieuwing, duurzaamheid en circulariteit nastreven, zoals CB’23, Het Platform Binnenstedelijke Kademuren (BiKa), Stufib.

Ook dicht bij huis zijn we maatschappelijk betrokken. Fun2Care is een initiatief voor en door collega’s om met plezier (Fun) te werken aan goede doelen (Care). In de vorm van teamactiviteiten en financiële bijdrages ondersteunen we organisaties die zich inzetten voor armoedebestrijding, inclusiviteit, gezondheid, milieu en noodhulp.

We gaan voor een langdurige en diepgaande samenwerking met onze medewerkers, of ze nu vanuit een stage instromen of als senior kiezen voor onze Wagemaker-familie. Met ons divers portfolio, onze ontwikkelmogelijkheden en betrokkenheid verbinden wij professionals. Zo blijven wij samen groeien.

Praktische focus

We vinden het belangrijk dat opdrachten tot haalbare en uitvoerbare (totaal)oplossingen leiden. We worden vaak gevraagd voor de complexe klussen. Vanuit de theorie maken we dan de vertaling naar de praktijk, altijd met het eindresultaat als focus: een compleet, functionerend en toekomstbestendig kunstwerk dat past in zijn omgeving. Bij alles wat we maken staat het praktisch nut en het maatschappelijk voordeel namelijk voorop.

Zo maken we elke dag onze reputatie waar:
'Op ons kun je bouwen. Altijd en overal.'

Ook deel uit maken van onze organisatie?

Monique would like to tell you more about it:

Monique van Delft

HR-adviseur

T +31 (0)6 82 80 28 88
E werken@wagemaker.nl

Other pages for you: