header image
Nieuws - 17 december 2017

Fun2Care – Oprichting

Fun2Care

ANBI-status

Stichting Fun2Care is ontstaan vanuit de behoefte om fysiek en/of geldelijk ondersteunen van (regionale) initiatieven en projecten op maatschappelijk gebied, alsmede organisaties met de status van ANBI.

Doelstelling & activiteiten

Stichting Fun2Care is van mening dat samen actief zijn voor het goede doel, op welk gebied dan ook, zowel voor de deelnemers als voor de samenleving meerwaarde heeft.
Hiervoor voert de stichting de volgende activiteiten uit:

  • Fysiek: Het zelf organiseren van evenementen of activiteiten ten behoeve van een goed doel, bieden van een helpende hand voor hand- en spandiensten, uitvoeren van reparatieklussen en kleinschalige projecten.
  • Geldelijke ondersteuning: Het leveren van een geldelijke bijdrage/sponsoring aan organisaties/personen die projecten op maatschappelijk gebied uitvoeren.

Stichting Fun2Care wenst al haar activiteiten te ontplooien op basis van vrijwilligers. De financiële donaties worden enkel en alleen betaald uit donaties gedaan door derden die dezelfde doelen nastreven als de stichting. Van de donaties wordt – wanneer nodig – maximaal 5% aangewend voor kosten van de stichting zelf.

Beleidsplan

Het beleid is gericht op het bereiken van de volgende doelstellingen:

  • Actief opsporen te sponsoren initiatieven (geldelijk/fysiek) met een maatschappelijk doel die binnen onze doelstelling past.
  • Enthousiasmeren vrijwilligers voor activiteiten.
  • Verwerven van geldelijke bijdragen bij derden.
  • Vergroten naamsbekendheid in de regio.

Verantwoording

Elk jaar wordt door het bestuur van de stichting een jaarverslag gepubliceerd over het afgelopen kalenderjaar met daarin een verslag van de activiteiten en een financiële verantwoording:

Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt geen beloning voor uitgevoerde werkzaamheden. De stichting heeft geen werknemers in dienst.

Preventie en klachten

De stichting tolereert geen fraude. Eventuele klachten kunnen worden gericht aan het bestuur.

Fiscaal nummer

Het door de belastingdienst toegekende fiscale nummer is 858172550

Aldus getekend december 2017,

Bestuur Stichting Fun2Care

Jan Willem Alberts (secretaris)
Twanny van Boxtel (lid)
Robert Molenschot (penningmeester)
Jitske Knipping (lid)
Erik Wagemaker (voorzitter)

Meer nieuws