Voorbereid op omgaan met het coronavirus

-28 april 2020-

Wij zijn voorbereid op omgaan met het coronavirus

Op 28 april werken alle medewerkers van Wagemaker thuis. We prijzen ons gelukkig met een gezonde werkvoorraad, gezonde ICT-hulpmiddelen en een gezond enthousiasme om onze dienstverlening succesvol voort te zetten.
Met ingang van 29 april gaan we in kleine aantallen weer gebruik maken van ons kantoor. De afgelopen weken hebben we daarvoor een terugkeerplan ontwikkeld.

Terugkeerplan

Het terugkeerplan dat we nu gemaakt hebben bestaat uit twee verschillende delen, een kaderstelling en een protocol.

 1. Het kader gaan over het beleid dat we willen voeren. Welk idee zit er achter onze acties.
 2. Het protocol gaat over kantoor en hoe je je daar overdag dient te gedragen en waar je rekening mee kunt en moet houden.

Het kader en het protocol zijn onlosmakelijk verbonden en samen denken we het zo te kunnen regelen, veilig, praktisch, nodig.

Kader

De volgende inzichten vormen de kern van ons beleid:

  Werken met fases

  We gaan gefaseerd terugkeren naar kantoor, in het tempo dat is toegestaan of wat we zelf acceptabel vinden.
  Gefaseerd betekent dat we in stappen de capaciteit op kantoor uitbreiden. Acceptabel tempo betekent dat regelmatig tussentijds wordt geëvalueerd en getoetst aan het regeringsstandpunt voordat een volgende fase in gaat.

  Dubbele mogelijkheden

  Iedereen heeft faciliteiten om zowel op kantoor als thuis te kunnen werken. We zijn praktisch uitgevoerd op alle vaste werkplekken en op ca. de helft van de flexplekken.

  Waarom kantoor

  Het regeringsbeleid zegt ‘thuiswerken als het kan’, en dat het kan, ervaren we nu elke dag. De afgelopen weken zijn we sterren geworden in het thuiswerken. Technische problemen overwonnen, het eerste mentale dipje ook, en nu is het gewoon geworden (voor de meesten).
  Maar ten eerste kan het niet voor iedereen een blijvende oplossing zijn. De keukentafel is net te klein, het hoofd te vol, de kinderen te druk. Die collega’s ‘moeten’ terug naar kantoor. En die faciliteit bieden we.

  We zien ook dat sommige dienstverlening mogelijk kwalitatief kan gaan lijden onder de beperkingen van thuis en Teams, denk aan toetsen op afstand. Ook kwaliteit is een reden om het kantoor weer beschikbaar te stellen.

  En dan zien we nog een derde reden. En die reden heeft te maken met het stuk ontwikkeling, het onopgemerkt blijven van een briljant idee, het opleiden van de young professional, het gebrek aan bijtanken aan de inzichten van een ander. Hoe langer we daarvan verstoken blijven, hoe groter de kans dat we ons niet voldoende ontwikkelen, individueel als professionals niet en als bureau als geheel niet. Ook daarom zijn we terug op kantoor, ook daarom kan het niet meer alleen over ICT en hardware gaan als we het hebben over ‘thuiswerken als het kan’.

  Lange termijn

  Voorlopig werken we én thuis én op kantoor, op een wijze die we praktisch vinden en die we nu ook nog niet helemaal kunnen voorspellen. Als de situatie zich weer normaliseert gaan we pas nadenken over onze lange termijn ideeën over de combi van thuiswerken en op kantoor.

Protocol

We gaan gefaseerd uitbreiden en bij iedere fase horen afspraken. Het is belangrijk dat iedereen die afspraken kent. Voordat onze collega’s naar kantoor kunnen, zijn zij verplicht om kennis te nemen van ons Protocol. Iedereen krijgt daarvoor een instructie via Teams. Updates van het Protocol worden luid en duidelijk aan iedereen gecommuniceerd.

Wees welkom, we zijn voorbereid op omgaan met het coronavirus

 

Erik Wagemaker

EmailLinkedin

Erik Wagemaker

directeur

Olaf Dirkx

EmailLinkedin

Olaf Dirkx

adjunct directeur

Contactpagina

Do’s & don’ts bij een bezoek aan ons kantoor