Wat we bieden - Oplossingen

Constructieve veiligheid

Veilig het maximale halen uit het hele areaal.

Constructieve veiligheid staat terecht steeds hoger op de politieke en ambtelijke agenda.

Bestaande kunstwerken zijn ontworpen volgens de toen geldende normen. Door ouderdom, toenemende verkeersdrukte en steeds zwaardere belasting voldoen ze niet altijd meer aan de huidige voorschriften. Overheden zijn verplicht hier een oordeel over te vormen en actie te ondernemen als dat nodig blijkt.

Met nauwkeurig onderzoek en een degelijke onderbouwing halen wij de maximale prestatie uit je bestaande kunstwerken. We brengen de situatie eerst globaal in beeld via een beknopte areaalscan. Daarna brengen we de specifieke risico’s in kaart en werken we van daaruit toe naar een gerichte oplossing. We werken hierbij van grof naar fijn, en hebben de software om alle niveaus van berekeningen uit te voeren, van een ‘handsom’ tot een verfijnde NLFEA-berekening in DIANA.

Door onze deskundigheid en efficiënte aanpak borgen we dat je als beheerder de prestaties van jouw areaal precies helder hebt tegen optimale kosten.

Heb je een vraag over constructieve veiligheid?

Helen vertelt je er graag meer over:

Helen Meulendijks

Teamleider construeren

T +31 (0) 73 521 64 00
E info@wagemaker.nl

Voorbeeldprojecten van Constructieve veiligheid

Nieuws