Brug Julianakanaal in Berg a/d Maas

Tijdelijke horizontale fixaties in langs- en dwarsrichting uitgevoerd in staal voor de renovatie van de brug

De brug in Berg aan de Maas over het Julianakanaal in Zuid Limburg is aan renovatie toe. Hiervoor is de brug volledig ingeseald en zijn hangsteigers onder de brug nodig. Om de vrije doorvaarthoogte te garanderen, is de brug integraal ca. 1m opgevijzeld en op verhoogde opleggingen geparkeerd. Daarnaast zijn voor de stabiliteit horizontale fixaties nodig. Deze moeten de windbelasting afdragen op de bestaande landhoofden. Echter de conditie van het bestaande beton laat te wensen over en het afdragen van de windbelasting is een heuze kopbreker, zeker nu de ingepakte brug een ware windvanger is.
 

Wagemaker heeft het schetsontwerp van Freyssinet doorontwikkeld tot een haalbaar uitvoeringsontwerp (UO). Dit was geen eenvoudige taak, omdat tijdens het uitwerken van de bestaande constructie de randvoorwaarden dermate leidend waren dat de bedachte oplossing onhaalbaar bleek. De constructie bestaat uit vier stalen staanders als dwarsfixaties ingeklemd op de zijkant van het landhoofd, twee jukken als langsfixatie op het dek van de aanbruggen en acht stempeltorens als tijdelijke oplegging. De dwarsfixatie dient tevens als geleiding tijdens het vijzelen.

Bij de oorspronkelijke dwarsfixatie was het bedoeld om de brug op te sluiten. Echter, geconcentreerd afdragen was geen haalbare kaart voor de bestaande landhoofden. Dit is ondervangen door een trek-druk verbinding in de vorm van kikkerplaten. Zulke platen kunnen vastlopen op de geleiding en is vanuit het vijzelen ongewenst. In goed overleg met Freyssinet is een stappenplan ontwikkeld om dit te voorkomen. Ook de krachtsuitleiding van de bovenbouw vereiste een custom-made oplossing. Er is slechts één mogelijkheid: aansluiten op het ankerpatroon van de originele opleggingen. Hiervoor zijn speciale vulstukken gemaakt.

In het voorlopige ontwerp was één langsfixatie voorzien. Dit vanuit het principe om het statisch systeem in de tijdelijke situatie gelijk te houden, een eis van de hoofdconstructeur. Echter, de ingepakte brug levert fors grotere krachten en de bestaande betonkwaliteit (C12/16) laat dit niet toe. Om de krachten gelijkmatig op het landhoofd in te leiden is gekozen voor twee jukken op het dek, waarbij het dek de krachten spreidt. De laterale stijfheid van de jukken zorgt voor onbedoelde inklemming. De gevolgen hiervan zijn in samenspraak met de hoofdconstructeur bepaald. Om de krachten te minimaliseren zijn rubberen dempers toegevoegd.
 

Opdrachtgever: Freyssinet Nederland B.V.

Globale omschrijving opdracht: Ontwerp en dimensionering vijzelgeleiding, tijdelijke horizontale fixaties en opleggingen ten behoeve van vijzelen en ‘parkeren’ van de brug voor ca. 1 jaar.
 

Helen Meulendijks

EmailLinkedin

Helen Meulendijks

hoofd vakgroep Constructief ontwerp