Vormgeving

In de voorbereiding van een project vormt de afstemming van het architectonisch ontwerp met het ingenieursbureau een onmisbare maar vaak tijdrovende schakel. Met de architect binnen Wagemaker kan één integraal ontwerp aangeboden worden waarbij planning, kosten, uitvoerbaarheid èn vormgeving verenigd zijn.
 

Al in een oriënterende fase van projecten kan het verhelderend werken om onze architect aan tafel te hebben. ‘Notulerend’ met stift en schetsrol worden ideeën visueel verkend, varianten ongeremd ingebracht en intern opdrachtgevers of stakeholders betrokken bij de kern van de vraag. Opgedane inzichten verscherpen het PvE, leggen de basis voor een beeldkwaliteitsplan of worden in een variantenstudie of haalbaarheidsonderzoek verder uitgewerkt.

Van lijn naar schets tot realisatie, met de inzet van onze architect binnen Wagemaker krijgt een plan een eigen gezicht. Met het ‘visuele plaatje’ heeft u daarbij een ijzersterk communicatiemiddel in handen voor project, proces en alle belanghebbenden.

In de contract voorbereidende fase legt het beeldkwaliteitsplan of ontwerp vervolgens de basis voor het positieve advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit zodat de uitvoering van start kan gaan. Ook bij de realisatie is onze architect nauw betrokken bij de uitvoering waar materiaal specifieke keuzen, technische detaillering en praktijk samenkomen om het uiteindelijke resultaat ook esthetisch te kunnen garanderen.

Wagemaker staat voor een project dat past in zijn omgeving en daarin de komende 80-100 jaar zijn rol vervult. Functioneel, veilig, onderhoudbaar maar ook zichtbaar en herkenbaar. Met architectonische inzet die aansluit bij onze kernwaarden, Praktisch!, Innovatief en Kwaliteit.