Assetmanagement

Wagemaker assetmanagement geeft inzicht en advies op zowel kunstwerk- als areaalniveau en sluit naadloos aan op CUR117, NEN 2767 en ISO55000/55001.

Met risico- en kansgestuurde inspecties en onderzoeken peilen wij systematisch de prestaties van bestaande kunstwerken, zoals functionaliteit, duurzaamheid, beschikbaarheid, betrouwbaarheid en constructieve veiligheid.

Hergebruik van bestaande kunstwerken wordt doorgaans onderschat maar biedt pragmatische, duurzame én waardevolle oplossingen. Wij halen eruit wat erin zit!

Het door ons ontwikkelde PRIoritering Model Assetmanagement (PRIMA) brengt de waardering van uw kunstwerk en areaal gestructureerd tot stand en legt deze eenduidig vast. Kostenbewustzijn en kostendeskundigheid van bouwen, onderhouden en slopen staan garant voor economische oplossingen en betrouwbare (LCC-)kostenberekeningen en analyses.

Om verantwoord besluiten te kunnen nemen presenteren wij variantenstudies helder en in begrijpelijke taal. Met de gedegen waardebepaling en onderhoudsdeskundigheid kunnen wij uw strategisch managementplan en afgeleide beheer- en onderhoudsplannen opstellen.

Wilt u ook een doelgerichte aanpak? Wagemaker hanteert de ‘peilschaal’ om gestructureerd naar een oplossing te werken.

 

Jan-Willem Alberts

EmailLinkedin

Jan-Willem Alberts

senior adviseur team V&R