Assetmanagement

Civiele kunstwerken vormen een belangrijk element in de openbare ruimte. Zij leveren niet alleen een bijdrage als raakvlak of kruising van infrastructurele netwerken, maar hebben vaak ook bijzondere esthetische en cultuurhistorische waarde. De samenleving verandert in hoog tempo en daarmee wijzigen de eisen aan de inrichting van openbare ruimte op grote en kleine schaal. Dit vraagt voortdurend om peilen en bijsturen van infrastructurele netwerken en van nut en noodzaak van kunstwerken daarin. Om de verbindende waarde te dienen komen vaak andere waarden onder druk. Beleidsmakers en beheerders zoeken balans tussen ambitie, prestatie en budget. Wagemaker hanteert de ‘peilschaal’ om gestructureerd naar een oplossing te werken.
 
Wagemaker ondersteunt en adviseert bij het managen van de waarde van uw assets gedurende de hele levenscyclus. Met risico- en kansgestuurde inspecties en onderzoeken peilen wij systematisch de prestaties van bestaande kunstwerken, zoals functionaliteit, duurzaamheid, beschikbaarheid, betrouwbaarheid en constructieve veiligheid.
Door onze specifieke deskundigheid onderscheiden wij ons in herwaardering en hergebruik van het bestaande. Hergebruik van bestaande kunstwerken wordt doorgaans onderschat maar biedt pragmatische, duurzame èn waardevolle oplossingen. Wij halen eruit wat erin zit!

Met ons advies stelt u eenvoudig de nieuwe balans vast tussen ambitie, prestatie en budget en geeft deze vorm. Het door ons ontwikkelde PRIoritering Model Assetmanagement (PRIMA) brengt de waardering van uw kunstwerk en areaal gestructureerd tot stand en legt deze eenduidig vast. Kostenbewustzijn en kostendeskundigheid van bouwen, onderhouden en slopen staan garant voor economische oplossingen en betrouwbare (LCC-)kostenberekeningen en analyses.

Om verantwoord besluiten te kunnen nemen presenteren wij variantenstudies helder en in begrijpelijke taal. Met de gedegen waardebepaling en onderhoudsdeskundigheid kunnen wij uw strategisch managementplan en afgeleide beheer- en onderhoudsplannen opstellen.
Wagemaker assetmanagement geeft inzicht en advies op zowel kunstwerk- als areaalniveau en sluit naadloos aan op CUR117, NEN 2767 en ISO55000/55001.
 
Wilt u ook een doelgerichte aanpak? Gebruik de peilschaal!
 

Jan-Willem Alberts

EmailLinkedin

Jan-Willem Alberts

Hoofd vakgroep Contractvoorbereiding