Boombrug en Hameipoort Alkmaar

Reconstructie Hameipoort als bekroning restauratie monumentale brug

Onlangs is de Boombrug met markante Hameipoort officieel heropend. De brug, die in 1581 werd gebouwd, was in dusdanig slechte conditie dat de renovatie van de brug gelijk werd meegenomen met de reconstructie van de Hameipoort. Deze poort, vroeger de voorpoort voor de niet meer bestaande Boompoort, dateert van 1725 en werd al in 1876 gesloopt. ’s Nachts ging de Hameipoort dicht, de ophaalbrug omhoog en de Boompoort dicht, dus een driedubbele beveiliging van de stad. Met deze renovatie en reconstructie is een historisch stukje Alkmaar, tussen de Voormeer en het Zeglis, weer in ere hersteld.
 

In 2013 werd door de gemeente Alkmaar de vraag gesteld of de Hameipoort constructief veilig teruggeplaatst zou kunnen worden op het landhoofd van de eerste aanbrug, inclusief plaatsing van de schoren op de boog.

Uit onze constructieve beschouwing bleek de constructieve veiligheid van de metselwerk boog niet voldeed. Naar aanleiding van dit advies zijn ook de andere bogen beschouwd en is er door Wagemaker een algemene inspectie uitgevoerd. Uit de beschouwing bleek dat ook deze bogen constructief niet voldeden en dat de staat van onderhoud slecht was. Bij een renovatie met versterkingsmaatregelen aan de bovenzijde zou dit nog steeds leiden tot regelmatige hoge onderhoudskosten.

Door de beheerder is er voor gekozen nu te investeren door in combinatie met de toch al te vervangen eerste boog ten behoeve van de Hameipoort ook de tweede
en derde metselwerk boog te vervangen. Door Wagemaker is op basis van de inspectie het contract voorbereid. Hiertoe diende, in verband met de aanwezige
beschermde varens o.a. ontheffing van de Flora- en Faunawet te worden aangevraagd. Ook de constructieve beschouwing van de Hameipoort is door Wagemaker uitgevoerd, de poort is aansluitend na gereedkomen van de renovatie van de brug gerealiseerd.

In september 2015 zijn de brug en de poort door de wethouders geopend. Door de brug en Hameipoort is een oud beeld hersteld. De band tussen Oud Overdie en Schelphoek met de binnenstad wordt hiermee mooi gevisualiseerd.
 
Opdrachtgever: Gemeente Alkmaar – Stadswerk072

Globale omschrijving opdracht: Inspectie, onderhouds- en hersteladvies en opstellen technische deelbestekken inclusief raming, directievoering en toezicht.
 

Jan-Willem Alberts

EmailLinkedin

Jan-Willem Alberts

senior adviseur team V&R