Brug Beemdstraat Eindhoven

Integraal 3d-ontwerp wordt werkelijkheid; een nieuwe brug over het Beatrixkanaal

Er is een nieuwe brug gerealiseerd op het snijpunt van het park Genderdal en de Beemdstraat. De brug over het kanaal maakt deel uit van de nieuwe invalsroute vanaf de A2 naar de Ring van Eindhoven via de Meerenakkerweg en de Beemdstraat. Bij de herprofilering zijn 2×2 rijstroken aangelegd, gescheiden door een middenberm. Aan de zuidzijde bevindt zich een 2-richtingen hoofdfietsroute met een aangrenzend voetpad. De weg is vormgegeven als een parkstraat met een grote diversiteit aan bomen die als confetti over het profiel zijn uitgestrooid. De brug komt te liggen in de groene parkachtige omgeving.
 

De nieuwe brug heeft een (spiegel)symmetrisch profiel. In feite betreft het 2 identieke bruggen die los naast elkaar liggen en die het kanaal met de natuurlijke oevers in één keer overspannen (ca. 25 meter). Ter plaatse van de middenberm is geen brugdek toegepast en zijn de constructiedelen qua hoogte beperkt gehouden. Hierdoor is zicht op het water en de oevers mogelijk en valt er daglicht in de ecologische zone die onder de brug doorloopt. De landschappelijke setting van de brug is geaccentueerd door middel van een gepaste vorm van ornamentiek in de markante leuningen. Afhankelijk van snelheid en kijkrichting bieden ze doorzicht of tonen ze juist als één massa. De verlichting is opgenomen in de handregels van de leuningen.

De helder witte prefab betonnen landhoofden maken onderdeel uit van de vormgeving van de brug en verleggen de blik naar de belijning van de rijweg. Alle onderdelen van de brug zijn integraal meegenomen in het ontwerp waardoor vormgeving, techniek en constructie zijn samengesmeed tot een onlosmakelijk geheel waarbij de som der delen de meerwaarde genereert. Om de uitvoering van alle (prefab)onderdelen perfect af te stemmen is in een vroege fase besloten het project als technisch 3D-model uit te werken. De 3D-modellen zijn rechtstreeks verstrekt aan o.a. prefab-betonfabrikant en producent van de (weervaste)stalen leuning waarna Wagemaker door digitale controle mogelijke clashes vooraf kon opsporen en uitbannen.

Het 3D-model is een investering die zich terugbetaalt door reductie van faalkosten en doeltreffende communicatie. Daarnaast kunnen snel hoeveelheden gegenereerd worden. Ons team Virtual Design is dagelijks bezig met het slimmer maken van producten en projecten. We informeren u graag over de meerwaarde die we leveren.
 

Opdrachtgever: Gemeente Eindhoven
Globale omschrijving opdracht: Inspectie, herberekening bestaand kunstwerk, ontwerp: VO, DO als integraal 3D-ontwerp en raakvlakmanagement
 

Dennis Gubbels

EmailLinkedin

Dennis Gubbels

hoofd vakgroep Virtual Design