Contractering

Een bouwwerk realiseren zonder contractueel kader vinden we maatschappelijk gezien voor een overheid ondenkbaar en niet verantwoord. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer willen samen een object nieuw bouwen, renoveren of restaureren, binnen aanvaardbare risico’s en op aantoonbare en controleerbare wijze binnen het beoogde budget. De risicoverdeling en ontwerpvrijheid worden bepaald door de vorm van het contract.
Werd tot het einde van de vorige eeuw contractvorm RAW standaard gebruikt in de civiele bouw, sindsdien is mede ten gevolge van de bouwfraudepraktijken de vrijheid en verantwoordelijkheid voor de markt toegenomen en daarmee de mogelijke contractvormen.

Wagemaker heeft de ervaring en kennis van wet- en regelgeving om met u de juiste contractvorm te selecteren. Zowel in het, voor veel opdrachtgevers nog vertrouwde, RAW-bestek met gegeven bouwoplossing als de ‘moderne’ vormen van geïntegreerde contracten, prestatiecontracten en hybride contracten waarin de opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk zijn kennis kan inbrengen over het ontwerp.

Binnen de geïntegreerde contracten zijn de vormen D&C, DB(F)M en BVP bekend terrein voor ons. Welke contractvorm het meest geschikt is voor uw project adviseert Wagemaker op realistische wijze (praktisch). Hierbij houden we enerzijds rekening met uw wensen vanuit organisatiegebruik en objectbeheer en anderzijds kijken we naar de mogelijkheden om de markt optimaal te benutten (kwaliteit).

Met onze visie op duurzaamheid en ervaring in onderscheidende gunningscriteria nemen we u mee in een bruikbaar EMVI-systeem in de aanbesteding (innovatief). Om de aanpak van het project, van nieuwbouw tot en met restauratie van een monument, ook daadwerkelijk mogelijk te maken kan Wagemaker ook de vergunningsaanvraag en de weg naar subsidieverlening verzorgen.

Jan-Willem Alberts

EmailLinkedin

Jan-Willem Alberts

senior adviseur team V&R