Wat we bieden - Projecten

Contract­­voorbereiding stalen brug

Brug Itteren: monumentaal kunstwerk over het Julianakanaal.

‘De bedrijfscultuur en sfeer bij Wagemaker sluiten mijns inziens naadloos aan bij die van Kragten en in onze samenwerking zijn we inhoudelijk echt complementair aan elkaar. Daardoor voelt het veelal zelfs meer alsof we goede collega’s zijn in plaats van twee samenwerkende bedrijven'.

Martijn Kersten, senior adviseur-projectleider mobiliteit bij Kragten.

De uitdaging

De 86 jaar oude stalen boogbrug is niet meer berekend op de huidige verkeersbelasting. Om de brug open te houden voor al het verkeer heeft Rijkswaterstaat in 2015 een staalplatenconstructie op het wegdek aangebracht met daarop zogenoemde barriërs. De staalplatenconstructie ontlast de betonvloer en de barriërs beschermen de zwakke zijkanten van de brug.

De monumentale brug wordt vervangen door een hoger gelegen nieuwe brug met een levensduur van ten minste 100 jaar. De kruisende weginfrastructuur wordt hierop aangepast. Tot aan de bouw van de nieuwe brug wordt de huidige brug door Rijkswaterstaat in stand gehouden.

Wagemaker en Kragten hebben de opdracht om het proces van de contractvoorbereiding in goede banen te leiden.

De oplossing

Na uitvoering van een integraal onderzoeksplan ter plaatse op het gebied van onder andere geotechniek, brugmaterialen, verharding en flora en fauna, heeft Kragten een stakeholder-onderzoek gedaan. Hieruit kwam de omgevingseisenspecificatie voort ten behoeve van de weginfrastructuur en waterhuishouding rondom de brug over het Julianakanaal in Zuid-Limburg. Wagemaker heeft de technische eisen mede verzameld met het zogenoemde DAG-proces van Rijkswaterstaat en verwerkt in een technische eisenspecificatie.

Na uitwerking en overleg met stakeholder gemeente Maastricht van enkele wegvarianten is een definitieve oplossing gekozen en verwerkt in een DO-ontwerp. De minimale hoogteligging voor de bovenzijde van het brugwegdek is getoetst in relatie tot de vereiste nieuwe doorvaarthoogte.

Aan de hand van Lean Planning-sessies hebben Wagemaker en Kragten wekelijks het proces strak gestuurd op deelmijlpalen. Daarbij namen we de opdrachtgever en de belangrijkste stakeholders mee in een beheersbare uitwerking van de contractvoorbereiding.

Parallel hieraan hebben Rijkswaterstaat en de netbeheerder een onderzoek opgezet naar de problematiek van het opvangen van de bestaande hogedruk gasleiding, die aan de brug hangt. De geotechnische omstandigheden en de opbouw van de kanaalbodem maken een ondergrondse kruising onmogelijk. En volgens de huidige technische regelgeving (ROK) is een hoge drukleiding aan een civiel kunstwerk niet toegestaan.

‘De nieuwe werkwijze met Lean Planning kwam in dit project in samenwerking met Kragten goed tot z’n recht. Na een langzamer beginproces zijn het ontwerp en het realisatiecontract door de intensievere besluitvormingen een succes geworden.’

Hans Naus, adviseur bij Wagemaker.

Het resultaat

Met de kennis binnen Wagemaker en Kragten is een voor de aanbesteding gedegen D&C-contract opgesteld, op basis van de UAV-gc-voorwaarden, met een vastgesteld DO-ontwerp ten aanzien van het wegontwerp waarop geen varianten mogelijk zijn. Het contract is tot stand gekomen in een voor de opdrachtgever goed volgbaar en transparant proces waarin we voorziene risico’s op tijd hebben voorgelegd en besproken.

De hoger en 10 meter zuidelijker gelegen nieuwe brug wordt een stalen boogbrug in een ontwerp dat past bij de andere boogbruggen over het Julianakanaal. Hierdoor kunnen ook in de toekomst hogere containerschepen passeren.

Voor de problematiek ten aanzien van de hogedrukleiding is samen met Rijkswaterstaat een aanvullend ingenieursonderzoek gestart, waarbij we (ook) kijken naar een eventuele uitzondering op de genoemde regelgeving.

Een vraag over contractvoorbereiding?

Robert vertelt je er graag meer over:

Robert Molenschot

Teamleider procesmanagement

T +31 (0) 73 521 64 00
E info@wagemaker.nl

Onze partners

Onze partners: Kragten, Inpijn-Blokpoel ingenieursbureau, SGS Search ingenieursbureau

Principaal: Rijkswaterstaat PPO

Fotografie: Wagemaker

Andere voorbeeldprojecten