Geluidsscherm voor de plusstrook A28

Ontwerp nieuwe geluidsschermen, verlengen en verhogen van bestaande geluidsschermen

Het aantal auto’s in Nederland groeit, de congestie op de Nederlandse wegen wordt elke dag groter. Rijkswaterstaat heeft besloten om op de A28 te Zwolle een Plusstrook te realiseren. Naast het verbreden van de verharding voorziet het project in het ophogen van bestaande en het bouwen van nieuwe geluidsschermen. De bestaande kunstwerken worden gerenoveerd. Zeven van de acht kunstwerken worden versterkt met koolstofvezelwapening.
 

Door de reconstructie van de wegen zal de geluidsoverlast door het verkeer toenemen. Daarom is een nieuw geluidsscherm noodzakelijk om enerzijds de huidige situatie akoestisch te saneren en anderzijds om de gevolgen van de reconstructie te compenseren. Dit geluidsscherm wordt langs een groot gedeelte van het traject aangebracht met een totale lengte van 5,7 km. De schermen zijn over bepaalde trajecten opgebouwd uit weervast staal (Corten staal). Op de overige plaatsen bestaan de schermen uit transparante PMMA-panelen.

De bestaande geluidsschermen worden verlengd en verhoogd. De bestaande schermen bestaan voor een deel uit diamantvormige betonnen steunberen met betonpanelen op een talud. De overige schermen bestaan uit kleine betonnen kruinelementen op aarden wallen. Doordat er verschillende situaties aanwezig zijn, zowel op de kunstwerken als op de aardenbaan, zijn een flink aantal verschillende schermtypen met bijbehorende details uitgewerkt. Uitgangspunt hierbij is een vormvisie voor het te maken scherm, dat aangeleverd is door RWS Directie Oost-Nederland.

Overige dienstverlening van Wagemaker in dit project:

  • De viaducten en bruggen in de Rijksweg A28 te Zwolle zijn versterkt met koolstofvezelwapening als gevolg van de zwaardere belasting door de reconstructie van de A28.
  • De voegen van de IJsselbrug zijn aan vervanging toe. Hiervoor is een advies opgesteld. Tevens is een rapportage gemaakt met eisen en mogelijke oplossingen voor het vervangen van de voegen bij de overige kunstwerken.
  • Enkele kunstwerken zijn verbreed in verband met de plusstrook.

 

Opdrachtgever:Rijkswaterstaat

Globale omschrijving opdracht: De onderzoeksstudie, het dimensioneren, het besteksklaar maken en de detaillering.
 

Helen Meulendijks

EmailLinkedin

Helen Meulendijks

hoofd vakgroep Constructief ontwerp