Haven Zaltbommel

Kademuur haven Zaltbommel geschikt voor cruiseschepen

De kademuur gelegen in de haven van de gemeente Zaltbommel heeft een grondige renovatie ondergaan. Herstel van de onveilige situatie, instabiliteit, toegankelijkheid van verkeer en het faciliteren van 135 meter lange cruiseschepen was wenselijk voor een toekomstbestendig resultaat.
 

Sinds 2015 was de kademuur tussen de Stadhaven en Veerweg afgesloten voor voertuigen. Grote verschillen in het grondwaterpeil en de waterstand in de Waal heeft de kademuur doen verzakken, waarbij de stabiliteit niet gegarandeerd kon worden en het hoge gedeelte is afgezet.
Meerdere onderzoeken volgden en varianten zijn onderzocht om de voorkeur voor herstel te bepalen. De wens van de gemeente om in de toekomst passagiersschepen met een lengte van maximaal 135 meter te faciliteren is meegenomen, rekening houdend met de noodzakelijke ruimte.

Wagemaker is in opdracht van de gemeente Zaltbommel betrokken bij het project ‘Reconstructie kademuur Veerweg – Zaltbommel’. Wij hebben onze expertise ingezet en zijn gestart met een inventarisatie van de situatie en functionele eisen. De constructieve uitgangspunten en belastingen zijn bepaald. Kritieke onderdelen zijn gedimensioneerd en rekenkundig onderbouwd. De constructieve haalbaarheid is in de Voorlopig Ontwerpnota aangetoond. Met deze ontwerpnota is de basis opgesteld van het Programma van Eisen en uitgewerkt tot een besteksgereed definitief ontwerp. Hierop volgend is een projectraming en contract opgesteld. De aanbesteding hebben we verzorgd en begeleid. Gedurende de uitvoering van de reconstructie is wekelijks technische ondersteuning verleend.

Het resultaat mag er zijn: een toekomstig bestendige kade die ruimte biedt aan de lange cruiseschepen voor een bezoek aan historisch Zaltbommel.
 

Opdrachtgever: Gemeente Zaltbommel

Globale omschrijving opdracht: Reconstructie kademuur Veerweg – Zaltbommel
 

Mariëlle de Kleijn

EmailLinkedin

Mariëlle de Kleijn

adviseur

Jan-Willem Alberts

EmailLinkedin

Jan-Willem Alberts

senior adviseur team V&R