Hoogwaterbrug Maasband

De aanleg van een ‘hoogwatergeul’ om Maasband is een onderdeel van het plan voor de rivierverruiming van de Grensmaas. Door de aanleg van deze geul raakt het dorp bij hoge waterstanden geïsoleerd. Met de aanleg van een nieuwe hoogwaterbrug blijft Maasband bereikbaar.

Wagemaker maakte van het definitief ontwerp, opgesteld door Boskalis, een uitvoeringsontwerp. In dit ontwerp zijn daarnaast de optimalisaties in de wapening verwerkt.

Berekeningen

De DO-berekeningen waren opgedeeld in twee documenten (onderbouw en bovenbouw). Dit is in het UO ook zo aangehouden. Voor de tekeningen waren geen restricties, behoudens de planning, gegeven. Bij het nader bekijken van de DO-berekeningen kwam naar voren dat er enkele optimalisaties te maken waren. Daarnaast is er een spanprotocol opgesteld voor de verschillende dekken.

Tekeningen

Voor het tekenwerk is een vergelijk gemaakt tussen de DO-tekeningen en de aangeleverde tekeningen van de architect. Hiermee zijn de UO-vorm tekeningen opgesteld en ter controle aangeboden. Na goedkeuring zijn ook de wapeningstekeningen en de buigstaten gerealiseerd en na controle door de constructeur verzonden.

Ondertussen zijn de werkzaamheden buiten van start gegaan en kan alle wapening op de juiste plaats aangebracht worden.

Opdrachtgever: Consortium Grensmaas B.V.

Globale omschrijving opdracht: Het uitvoeringsontwerp (rekenen en tekenen) voor de hoogwaterbrug te Maasband. Het doorvoeren van optimalisaties in wapening voor de onder- en bovenbouw.

Hoogwaterbrug maasband

Helen Meulendijks

EmailLinkedin

Helen Meulendijks

hoofd vakgroep Constructief ontwerp