Hurdegaryp en Feanwâlden

Integraal 3D ontwerpen van twee spooronderdoorgangen en 1 viaduct als onderdeel van De Centrale As in Friesland

Het gebied van De Centrale As loopt van Dokkum tot Nijega en is 23,5 kilometer. De Centrale As is in drie stukken geknipt. Noord loopt van Dokkum tot het spoor Feanwâlden, Midden van Feanwâlden tot Prinses Margrietkanaal en Zuid van Prinses Margrietkanaal tot Nijega, inclusief de rondweg om Garyp. De Centrale As is aangelegd als dubbelbaans autoweg (100km/h) en is daarmee de belangrijkste verkeersader in het gebied. Daardoor is er minder verkeer op kleinere lokale wegen in het gebied en verbetert de verkeersveiligheid in de dorpen. Ook zorgt de weg voor een betere bereikbaarheid van het gebied.
 
Onze dienstverlening betrof de integrale uitwerking van een voorontwerp, het definitief ontwerp en het uitvoeringsontwerp van de betonnen kunstwerken. Daarnaast zijn er visualisaties gemaakt t.b.v. welstand en is er site-engineering verricht.

Onderdoorgang Feanwâlden
De Centrale As kruist het bestaande spoor ter hoogte van Feanwâlden met een kruisingshoek van 62°. Het betreft een onderdoorgang met een totale lengte van ruim 100m, bestaande uit drie open en één gesloten moot. De gesloten moot is middels een schuifbaanconstructie tijdens een buitendienstelling op zijn definitieve plek geïnstalleerd en is gefundeerd op staal. Het voorgespannen dek is bij de wanden momentvast verbonden en bij het tussensteunpunt vrij opgelegd. De open moten zijn gefundeerd op palen en sluiten aan op een foliekuip.

Kunstwerk Kûkhernewei
Ter hoogte van de zuidelijke toerit van ODG Feanwâlden kruist de Kûkhernewei de Centrale As conflictvrij bovenlangs middels een viaduct. Het kunstwerk heeft een kruisingshoek van 45°, bestaat uit twee overspanningen van ca. 23m, heeft een tussensteunpunt en twee landhoofden welke gefundeerd zijn op een gewapende grondconstructie. Het gehele kunstwerk is gebouwd binnen een folieconstructie.

Onderdoorgang Hurdergaryp
Ter hoogte van Hurdergaryp kruist de weg het bestaande spoor met een kruisingshoek van 26° middels een trogconstructie met totale lengte van ca. 70m. De onderdoorgang bestaat uit 6 moten met een totale lengte van ca. 175m. De gesloten moten zijn gefundeerd op palen en sluiten aan op een foliekuip. Tijdens een buitendienststelling
zijn de landhoofden van het spoordek prefab geplaatst op de reeds geïnstalleerde buispalen. Tijdens deze zelfde buitendienststelling is het gehele spoordek (trogconstructie) middels een schuifbaanconstructie op zijn definitieve plek geïnstalleerd op tijdelijke opleggingen. De onderdoorgang is vervolgens onder het spoordek door gerealiseerd.
 

Opdrachtgever: Max Bögl Nederland B.V.

Globale omschrijving opdracht: Voorontwerp, definitief ontwerp, uitvoeringsontwerp, visualisaties en site-engineering van twee spooronderdoorgangen en een viaduct als onderdeel van De Centrale As.
 

Helen Meulendijks

EmailLinkedin

Helen Meulendijks

hoofd vakgroep Constructief ontwerp