Inspecties en onderzoek

Wagemaker voert inspecties uit vanuit verschillende aanleidingen.

  • Planmatig onderhoud vanuit onderhoudscyclus
  • Determineren oorzaken schades
  • Toestemming bijzonder gebruik
  • Haalbaarheid aanpassingen
  • Bijzondere omstandigheden zoals aanrijdingen, overbelasting, uitspoelingen of brand.

Inspecties kunnen uiteraard worden uitgevoerd conform de CUR-aanbeveling 117:2015 en de NEN 2767.

Bij nader onderzoek zoeken we de mogelijkheden van destructief en non-destructief onderzoek.
Non-destructief gaat het om onder andere sensoring, deformatiemetingen, 3D-scans en wapeningsscans. Destructief gaat het om het nemen van boorkernen en monsters.
3D-scans en metingen van bestaande situaties en verwerken deze in modellen om te kunnen gebruiken voor de constructieve analyse of voor de verdere ontwerpfases. Als uit analyses blijkt dat schades en/of deformaties systematisch bewaakt moeten worden, verzorgen wij monitoring door middel van (nul-)metingen, waarnemingen en herhaalinspecties.
In een heldere rapportage treft u de feiten en conclusies over conditie, restlevensduur, constructieve veiligheid en risico’s én perspectief.

 

Jan-Willem Alberts

EmailLinkedin

Jan-Willem Alberts

senior adviseur team V&R