Inspecties en onderzoek

Prestatie is, naast ambitie en budget, een belangrijk fundament voor assetmanagement en dat is precies waar het om draait bij inspecties en onderzoek van kunstwerken. Wij richten ons niet alleen op de risico’s, maar ook op ambitie en kansen. Een juiste waardering van prestaties en optimale benutting van bestaande kunstwerken gaan hand in hand.
 
Wagemaker voert inspecties uit met verschillende doelen. Dat kan planmatig zijn, vanuit een onderhoudscyclus, een schade, toestemming voor bijzonder gebruik, haalbaarheid en geschiktheid voor aanpassingen of bijzondere omstandigheden die zich hebben voorgedaan, zoals aanrijdingen, overbelasting, uitspoelingen of brand.
Een inspectie is te allen tijde een momentopname, maar door de momentopname in verband te brengen met eerdere inspecties spreken we verwachtingen uit voor de toekomst. Waar mogelijk raadplegen we archieven om een indruk te krijgen van omstandigheden, opbouw en prestaties in het verleden.

Om te voorkómen dat vanaf het eerste moment een veelheid aan inspecties en onderzoeken wordt opgestart werkt Wagemaker van grof naar fijn. Doel, inspectie en analyse worden cyclisch doorlopen. Naast constructieve en conditionele inspecties verzorgen wij 3D-scans en metingen van bestaande situaties en verwerken deze in modellen om te kunnen gebruiken voor de constructieve analyse of voor de verdere ontwerpfases. Als uit analyses blijkt dat schades en/of deformaties systematisch bewaakt moeten worden, verzorgen wij monitoring door middel van (nul-)metingen, waarnemingen en herhaalinspecties. Inspecties worden uitgevoerd conform de CUR-aanbeveling 117:2015 en de NEN 2767.

In een heldere rapportage treft u de feiten en conclusies over conditie, restlevensduur, constructieve veiligheid en risico’s én perspectief.
 

Jan-Willem Alberts

EmailLinkedin

Jan-Willem Alberts

Hoofd vakgroep Contractvoorbereiding