Wat we bieden - Projecten

Integrale veiligheid bij de keringen

Veilig werken bij de Nederlandse keringen.

‘De objecten bieden veel uitdagingen. Het is mooi om middels samenwerking via een veilige weg de doelen te behalen!’

Ingrid van der Wielen, adviseur integrale veiligheid bij Wagemaker

De uitdaging

De Hollandsche IJsselkering, Haringvlietsluizen en Volkeraksluizen zijn bijzondere en belangrijke objecten, waar naast vast onderhoud ook specifieke en grootschalige (renovatie)projecten plaatsvinden.

Bij de Hollandsche IJsselkering, het eerste Deltawerk, zijn twee nieuwe kabeltrommels geplaatst die zorgen dat de stalen schuif van de stormvloedkering op en neer kan. Een grootschalig project met zowel constructieve risico’s als (arbeids)veiligheidsrisico’s: het hijsen vanaf het water, op hoogte werken, bouwliften, werken met draaiende delen (machineveiligheid). 

Van een groot aantal sluizen bij de Volkeraksluizen zijn de deuren vervangen. Een complex project met grote uitdagingen die veel vragen ten aanzien van veiligheid: werken met taatskuipen, in besloten ruimte, grote hijslasten en hijsen vanaf water, nachtwerk en werken onder tijdsdruk.

Onze veiligheidskundige maakt deel uit van het projectteam Rijkswaterstaat Team Keringen II in de rol van projectadviseur integrale veiligheid. Gezamenlijk zorgen zij ervoor dat de projecten op een veilige manier worden uitgevoerd.

De oplossing

Het uitgangspunt is dat veiligheid van iedereen is en niet specifiek van de projectadviseur integrale veiligheid. De projectadviseur stuurt hierom proactief aan op veiligheid binnen het team, door actief veiligheidsrondes te lopen, door de samenwerking en de afstemming te zoeken met de beheerder van het object en de opdrachtnemers, en inhoudelijk de juiste ondersteuning te bieden. Daarnaast beoordeelt de veiligheidskundige de Veiligheid- & Gezondheidsplannen en de Risico-Inventarisatie en Evaluatie en stuurt bij waar nodig. We delen onze kennis van de wet- en regelgeving en betrekken het management van zowel opdrachtgever als -nemer bij de projecten middels safety walks. We houden altijd het einddoel voor ogen, en zorgen daarbij voor breed draagvlak. We zijn vaak de noodzakelijke kritische stem, maar denken steeds in oplossingen: wat is veilig én werkbaar?

Het resultaat

De projecten voldoen aan de wet- en regelgeving. Daarnaast is de veiligheidscultuur vergroot binnen het projectteam. De samenwerking tussen de verschillende disciplines wordt steeds vaker opgezocht en het projectteam zorgt samen met de opdrachtnemers dat er op een constructieve, uitvoerbare manier veilig wordt gewerkt aan de renovatie en het onderhoud.

Meer weten over veiligheid bij keringen?

Linda vertelt je er graag meer over:

Linda Ippel

Adviseur integrale veiligheid

T +31 (0) 73 521 64 00
E info@wagemaker.nl

Onze partners

Principaal: Rijkswaterstaat

Fotografie: David Rozemeyer Fotografie

Andere voorbeeldprojecten