Kunstwerken IJssel-Herfte

Kunstwerken over bestaande fietsonderdoorgangen voor grotere spoorcapaciteit rondom Zwolle

Om de spoorcapaciteit te vergroten en station Zwolle beter als overstapstation te kunnen benutten, zijn tussen Zwolle en de splitsing bij Herfte extra sporen aangelegd. Ter plaatse van de Koggelaan en de Hortensiastraat bouwde Combinatie NoorderSpoort twee nieuwe kunstwerken over de bestaande onderdoorgangen. Tevens is bij de Hortensiastraat de bestaande onderdoorgang aangepast, door het verhogen van de wanden en het maken van een vide. Voor de vide is over een gedeelte het bestaande dek verwijderd.
 

Constructief ontwerp

Over beide fietsonderdoorgangen is een nieuw spoorkunstwerk gebouwd. Ter hoogte van de Koggelaan is een enkelspoorse constructie gebouwd. Ter hoogte van de Hortensiastraat is een dubbelspoorse constructie gerealiseerd met hetzelfde principe. Beide kunstwerken bestaan uit op palen gefundeerde landhoofden en een dekconstructie van volstortliggers met druklaag. De overspanningen bedragen circa 14,5 meter.

Om het nieuwe dek bij de Hortensiastraat beter aan te laten sluiten in de omgeving, zijn verschillende aanpassingen verricht. De wanden onder het nieuwe kunstwerk zijn opgehoogd zodat de bestaande onderdoorgang verlengd lijkt. Naast het nieuwe kunstwerk is voor de bereikbaarheid een nieuwe doorgang gemaakt waar een nieuwe trapopgang naar het spoorterrein op aansluit.

Vanwege een extra overspanning over de fietsonderdoorgang is voor de sociale veiligheid over een gedeelte van 10 meter een vide gerealiseerd door het bestaande dek te verwijderen.

Volledig digitaal

Wagemaker werkte het volledige Definitief Ontwerp en Uitvoeringsontwerp uit. Het bijzondere aan dit project is de volledig digitale uitwerking. Via een intensieve samenwerking tussen constructeur, modelleur en vlechter zijn in de wapeningsmodellen alle wensen en productiespecifieke eisen verwerkt. Uit deze modellen zijn direct de legplannen opgesteld en worden de machines in de buigcentrale aangestuurd. De wapeningsmodellen zijn zowel intern als extern door TIS digitaal gecontroleerd. Traditionele wapeningstekeningen waren hierdoor overbodig.

 

Principaal: ProRail
Opdrachtgever: Combinatie NoorderSpoort v.o.f.
Globale omschrijving opdracht: Het vervaardigen van het Definitief Ontwerp en Uitvoeringsontwerp van alle in het werk gestorte betonnen onderdelen van de twee spoorse kunstwerken.
 

Helen Meulendijks

EmailLinkedin

Helen Meulendijks

hoofd vakgroep Constructief ontwerp