Loenense- en Dierense brug Gelderland

Herinrichting en renovatie bruggen over het Apeldoorns kanaal

De Loenense- en Dierense brug zijn gesitueerd over het Apeldoorns kanaal. Het Apeldoorns kanaal (officieel geopend op 13 april 1829) is een afgesloten waterweg, die op de IJssel is aangesloten. Het had van 1868 tot en met 1961 de functie van “lateraal kanaal”, parallel aan de IJssel. Bij lage en hoge rivierstanden was de IJssel zeer moeilijk te bevaren wegens onvoldoende vaardiepte en sterke stroom. De route via het kanaal was toendertijd zeer aantrekkelijk. Tegenwoordig is het kanaal niet meer bevaarbaar en de oorspronkelijke functie is dan ook vervallen.
 

In verband met de herinrichting van de bruggen in verband met de verkeersveiligheid en de renovatie in verband met verlenging van de restlevensduur heeft Provincie Gelderland aan Wagemaker gevraagd om bij beide bruggen een inspectie en materiaalonderzoek uit te voeren. Tevens is van beide bruggen een herberekening gemaakt teneinde de constructieve veiligheid te bepalen in relatie tot het huidige gebruik. Op basis van de resultaten is voor beide bruggen een hersteladvies gemaakt en een ontwerp voor de herinrichting.

Voor de Dierense brug is in het ontwerp een verbreding ten behoeve van een fietspad meegenomen, alsmede de fixatie van het stalen dek op de opleggingen. Voor de herinrichting en renovatie is per brug een RAW-bestek opgesteld, inclusief de bijbehorende kostenramingen. De herinrichting en renovatie van de Dierense brug is in 2013 succesvol uitgevoerd en afgerond, waarbij Wagemaker directievoering en toezicht heeft verzorgd.

Voor de Loenense brug heeft Wagemaker aanvullend een kwantitatieve analyse van de constructieve veiligheid van de landhoofden uitgevoerd in verband met het ontbreken van archieftekeningen en -berekeningen. Tevens is assistentie verleend bij het verkrijgen van de benodigde vergunningen bij gemeente Apeldoorn.
 

Opdrachtgever: Provincie Gelderland

Globale omschrijving opdracht: Inspectie, onderhouds- en hersteladvies met kostenraming, engineering, technische deelbestekken en directievoering en toezicht
 

Jan-Willem Alberts

EmailLinkedin

Jan-Willem Alberts

senior adviseur team V&R