Muntbrug Utrecht

Door achterstallig onderhoud aan de Muntbrug in Utrecht en de Koninginnensluis in de wijk Vreeswijk in Nieuwegein waren de risico’s voor de gebruiker geleidelijk aan onacceptabel geworden voor de beheerder (Rijkswaterstaat). Derhalve is besloten om twee D&C-contracten op de markt te brengen met als belangrijkste doelstelling dat na de renovatie de objecten veilig in gebruik zijn en in een periode van tien jaar na oplevering geen groot onderhoud benodigd is.
 

Het eerste contract betreft de renovatie van de monumentale Koninginnensluis, inclusief bewegings- en besturingswerken en de tot het sluizencomplex behorende Wilhelminabrug en Emmabrug. Het tweede deel van de opdracht omvat de renovatie van de monumentale Muntbrug, zijnde een beweegbare draaibrug, inclusief bewegings- en besturingswerken en de naastgelegen ophaalbrug in de Leidsche Rijn.

De dienstverlening had betrekking op alle benodigde werkzaamheden in het kader van contractvoorbereiding volgens het principe van Systems engineering (SE) en aanbesteding van twee separate D&C-contracten inclusief EMVI-beoordeling. Daarbij werden vanuit Wagemaker de rollen voor projectmanagement, projectbeheersing, risicomanagement, omgevingsmanagement, technisch management en contractmanagement zelfstandig ingevuld.

De belangrijkste geleverde producten zijn de projectplanning (PPI), contractramingen (SSK), Klant Eisen Specificatie (KES), Minder Hinder Plan, Integraal Veiligheidsplan en Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE), Basisovereenkomst, Vraagspecificatie eisen (VSE), Vraagspecificatie Proces (VSP), Annexen, inschrijvings-beoordelingsdocument, EMVI-beoordelingsdocument en Nota van Inlichtingen. Het D&C-contract voor Koninginnensluis is in april 2014 gegund en voor Muntbrug in december 2014.
 

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat

Globale omschrijving opdracht: Ontwerp en contractvoorbereiding volgens het principe van Systems Engineering en aanbesteding D&C-contracten

Fotografie: Rindert van den Toren