Wat we bieden - Projecten

Veilige rijksmonumenten

Muntbrug en Koninginnensluis: constructieve veiligheid en onderhoud in Utrecht.

‘Het vertrouwen in kwaliteit van Wagemaker is vrij snel gegroeid tot een niveau waarop in de samenwerking ‘het kunnen loslaten’ door de opdrachtgever mogelijk is, door begrip voor elkaars belangen en goede ontzorging. Met een proces van gedragen besluitvorming als resultaat.’

Projectteam RWS PP uit de evaluatie KSMB-Balgzand

De uitdaging

Het project Muntbrug vormde één opdracht met het project Koninginnensluis in Nieuwegein. Door achterstallig onderhoud aan de Muntbrug en de Koninginnensluis waren de risico’s voor de gebruiker geleidelijk aan onacceptabel geworden voor de beheerder, Rijkswaterstaat. Daarom hebben zij twee D&C-contracten (design & construct) op de markt gebracht. De belangrijkste doelstelling was dat de objecten na de renovatie veilig waren in gebruik en geen groot onderhoud nodig was in een periode van tien jaar na oplevering.

Het eerste contract betrof de renovatie van de monumentale Koninginnensluis, inclusief bewegings- en besturingswerken en de tot het sluizencomplex behorende Wilhelminabrug en Emmabrug. Het tweede deel van de opdracht omvatte de renovatie van de monumentale Muntbrug, een beweegbare draaibrug, inclusief bewegings- en besturingswerken en de naastgelegen ophaalbrug in de Leidsche Rijn.

De oplossing

We hebben alle werkzaamheden verricht in het kader van contractvoorbereiding volgens het principe van Systems engineering (SE) en we hebben twee separate E&C-contracten aanbesteed inclusief EMVI-beoordeling. Hierbij vulde Wagemaker de rollen voor projectmanagement, projectbeheersing, risicomanagement, omgevingsmanagement, technisch management en contractmanagement zelfstandig in.

‘Door de intensieve voorbereiding en gedegen projectbeheersing was de besluitvorming voor de opdrachtgever een succes. Een effectieve invulling van de KES en de contractdocumenten was het resultaat.’

Hans Naus, adviseur bij Wagemaker

Het resultaat

Wij hebben onder andere de projectplanning (PPI) geleverd, de contractramingen (SSK), de Klant Eisen Specificatie (KES), het Minder Hinder Plan, het Integraal Veiligheidsplan, de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE), de Basisovereenkomst, de Vraagspecificatie eisen (VSE), het Vraagspecificatie Proces (VSP), de Annexen, het inschrijvingsbeoordelingsdocument, het EMVI-beoordelingsdocument en de Nota van Inlichtingen.

Het D&C-contract voor Koninginnensluis is in april 2014 gegund en voor Muntbrug in december 2014.

Onze partners

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat

Fotografie: Rindert van den Toren

Andere voorbeeldprojecten