Natuurbruggen Veluwe

De Veluwe ontsnipperd

De Veluwe is een bijzonder natuurgebied waar diersoorten leven die internationaal beschermd zijn. Door een aantal rijkswegen en twee provinciale wegen: de N302 en N344 is de Veluwe verdeeld in een Noord- en Zuid-Veluwe. Deze provinciale wegen zijn obstakels voor dieren, van edelhert tot hagedis. Twee stuks natuurbruggen, ecoducten bieden uitkomst door de waardevolle natuurgebieden veilig te verbinden tot één leefgebied.

Wagemaker werkte een constructieve variantenstudie voor de ecoducten uit en vertaalde de gewenste beeldkwaliteit van de bruggen tot twee ontwerpen in opdracht van de Provincie Gelderland.

Trechteren

De technische oplossingen zijn per ecoduct getrechterd tot drie alternatieven op basis van een risicoanalyse en kostenramingen. Met behulp van een morfologische analyse zijn de verschillende constructieve oplossingen gestructureerd uitgewerkt.

Resultaten van deze drie varianten zijn opgenomen in de Multi Criteria Analyse. De best scorende variant uit de MCA per ecoduct is uitgewerkt tot een constructief voorontwerp.

Beeldkwaliteit

Parallel aan de technische haalbaarheid is door onze architect de beeldkwaliteit verkend en in samenspraak met de stakeholders vastgelegd in het beeldkwaliteitsplan. Het resultaat: per ecoduct een haalbaar constructief voorontwerp, ontworpen op zijn specifieke ligging, gepresenteerd aan stakeholders en commissie ruimtelijke kwaliteit. Met als resultaat een breed gedragen ontwerp, vastgelegd voor het vervolgtraject.

Vormgeving

Vormgeving en ontwerp zijn binnen Wagemaker in huis middels onze eigen architect. Verantwoordelijk voor het ontwerp en vormgeving van beide ecoducten. Zo richt het ecoduct N302 ‘Clemens Cornielje’ zich op de maximale beleving van het open landschap voor passanten door te werken met de natuurlijke hoogteverschillen. Het ecoduct N344 ‘Aardmansberg’ verbindt de bossen van Kroondomein Het Loo voor de fauna. De bekleding van de landhoofden sluit aan bij de boomstammen. De vormgeving van het ‘scherm’, de visuele afscherming voor het groot wild, verwijst naar de bijzondere status van het Kroondomein.

Verbinden

Zo worden versnipperde natuurgebieden tot één leefgebied verbonden maar verbinden we ook stakeholders met projecten door ze actief te betrekken bij het voorontwerp en met onze opdrachtgever Provincie Gelderland.

Opdrachtgever: Provincie Gelderland

Globale omschrijving opdracht: Constructieve variantenstudie, Beeldkwaliteitsplan t/m Definitief Ontwerp

Natuurbruggen

Helen Meulendijks

EmailLinkedin

Helen Meulendijks

hoofd vakgroep Constructief ontwerp