Nieuwe Bartenbrug ‘s-Hertogenbosch

Veelbesproken brug in één van de historische toegangswegen naar de oude binnenstad

De Bartenbrug verzorgt de verbinding over de Aa tussen de Graafseweg en het Hinthamereinde in de oude binnenstad van ’s-Hertogenbosch. De oude Bartenbrug moest vervangen worden door een nieuwe brug. In eerste instantie was gekozen voor een uitdagend ontwerp, maar deze brug is niet voltooid. Daarom heeft de gemeente een nieuw D&C-contract opgesteld om een nieuwe Bartenbrug te bouwen. Uitdaging daarbij was om de reeds gebouwde onderdelen van de vorige brug zo veel als mogelijk te integreren in het ontwerp van de nieuwe brug.
 

Wagemaker heeft het Aanbiedingsontwerp verder uitgewerkt tot het Definitief en Uitvoeringsontwerp. Het architectonisch ontwerp is verzorgd door IPV Delft. De brug bestaat uit één overspanning van ca. 29 m. Aan het Hinthamereinde is een laaggelegen landhoofd gerealiseerd, bekleed met metselwerk. Aan de zijde van de Graafseweg is een hooggelegen landhoofd gerealiseerd met een talud aan de voorzijde. Het dek bestaat uit prefab railliggers met een in het werk gestorte druklaag.

In de landhoofden zijn zo veel mogelijk de reeds gebouwde landhoofden en funderingspalen van het vorige ontwerp geïntegreerd. Van het landhoofd aan het Hinthamereinde zijn pylonen gesloopt, die boven het nieuwe wegdek uitstaken. De massieve onderbouw is behouden en hieraan zijn wanden en vloeren gestort om de juiste dekbreedte t.p.v. landhoofd te krijgen en om een oplegging voor het dek te realiseren. Bij het landhoofd aan de Graafseweg is de bestaande paalfundering behouden en een nieuw landhoofd gebouwd.

De dekconstructie is in twee fasen gebouwd. In de eerste fase is ongeveer de helft van het nieuwe dek gebouwd naast de aanwezige tijdelijke hulpbrug. In de tweede fase is het verkeer over het nieuwe deel van het dek geleid, is de hulpbrug verwijderd en is op deze plaats het resterende deel van het dek gebouwd. Door deze fasering is de hinder ten gevolge van de afsluiting van de Bartenbrug tot een minimum beperkt.

De bouw is voorspoedig verlopen en ruim binnen degestelde tijd afgerond.
 

Opdrachtgever: Mobilis B.V.

Globale omschrijving opdracht: Het verzorgen van het Aanbiedingsontwerp, het Definitief en Uitvoeringsontwerp van de brug.
 

Helen Meulendijks

EmailLinkedin

Helen Meulendijks

hoofd vakgroep Constructief ontwerp