Onderdoorgang Hollandiastraat Joure

De rotonde bij knooppunt Joure is verdwenen, de weg van Heerenveen (A7) naar Lemmer (A6) is een doorgaande weg geworden.

De verbindingen A6 en A7 zijn onderdeel van het hoofdwegennet. Het knooppunt tussen de A6 en de A7 bij Joure is vormgegeven als verkeersplein en vormt een kwetsbare schakel in het hoofdwegennet in de provincie Fryslân en op de doorgaande verbindingen tussen de Randstad en Noord-Nederland. De brede verkeersproblematiek op en rond het verkeersplein Joure geeft aanleiding voor een gebiedsgerichte aanpak. Rijkswaterstaat Noord-Nederland, provincie Fryslân en de gemeente De Friese Meren hebben daarom afgesproken de problematiek gezamenlijk aan te pakken.
 

De bestaande rotonde maakt plaats voor een ongelijkvloerse verbinding tussen de A6 en A7. Dit verbetert de doorstroming en de verkeersveiligheid. Ook de omgeving van het knooppunt wordt aangepakt, waaronder de Hollandiastraat.

De Hollandiastraat is de doorgaande weg tussen Joure en Scharsterbrug. Deze straat gaat na voltooiing van het project met een tunnel onder de A7 door. De nieuwe tunnel is iets verschoven richting Scharsterbrug en Sneek, maar sluit aan op de kleine rotonde bij De Scheen in Joure. Ook krijgen fietsers en voetgangers nu een aparte rijbaan in de onderdoorgang. Wagemaker heeft het volledige ontwerp uitgewerkt van deze onderdoorgang. Onderdoorgang Hollandiastraat betreft de kruising van de Hollandiastraat (onder) en de A7 (boven) en bestaat uit één overspanning van circa 20 meter met een kruisingshoek van 73° tussen as kunstwerk en de as van de A7.

Het dek met betonnen volstortliggers is opgelegd op oplegblokken. Voor elke rijbaan van de Rijksweg wordt een separaat dek gemaakt met een tussenruimte voorzien van een rooster. De hooggelegen landhoofden zijn gefundeerd op gewapende grondconstructies en bestaan uit betonnen wanden waaraan de kunststof strippen van de geogrids/ gewapende grond worden bevestigd. Deze wanden worden in een helling van 70° graden geplaatst.

Ten behoeve van de drooglegging wordt een folieconstructie toegepast. De pompkelder is zo gepositioneerd dat de waterberging in de langsrichting onder het fietspad valt. Zo wordt de benodigde neerwaartse belasting en de diepteligging van de folie niet negatief beïnvloed door de locatiekeuze van de berging.
De waterberging is voorzien van een afschot 1:100 richting pompkelder. De waterberging ligt op het diepste punt van de onderdoorgang waardoor bij calamiteiten vloeistoffen eenvoudig opgevangen kunnen worden.
 

Opdrachtgever:Aannemersbedrijf Gebr. Van der Lee V.O.F.

Globale omschrijving opdracht: Uitwerken van het definitief ontwerp en het uitvoeringsontwerp voor de onderdoorgang Hollandiastraat als onderdeel van het gehele project “Knooppunt Joure”.
 

Helen Meulendijks

EmailLinkedin

Helen Meulendijks

hoofd vakgroep Constructief ontwerp