Onderdoorgang Poldervaart Schiedam

Voorstudie, ontwerp en bestek van een onderdoorgang voor langzaam verkeer in een 19e eeuwse spoordijk

Schiedam stimuleert het fietsgebruik en investeert in fietspaden voor (middel-)lange afstanden. De fietsroute langs de Poldervaart heeft een provisorische kruising met de spoorlijn Schiedam – Hoek van Holland, de ‘Hoekse Lijn’. De Hoekse Lijn krijgt meer stations en de metro gaat met een hogere frequentie rijden dan met treinen mogelijk is. Tijdens deze ombouw van trein naar metrolijn tussen april en september 2017 is een uniek tijdvenster van 10 dagen beschikbaar om de onderdoorgang te realiseren.
 

In opdracht van en in samenwerking met gemeente Schiedam is in 2015 een voorlopig PvE opgesteld en zijn een viertal varianten van de kruising tussen de Poldervaartfietsroute met de Hoekse Lijn ontwikkeld, in beeld gebracht, geraamd en beoordeeld op functionaliteit, veiligheid, alignement, risico’s en kosten. Na interne besluitvorming bij de gemeente is de variant met de beste functionaliteit en laagste risico’s verder vormgegeven in een voorlopig ontwerp. Gekozen is voor een transparante, sociaal veilige onderdoorgang met ruime bochten in de toeleidende fietspaden. De vormgeving is sober en robuust.

In overleg met bevoegd gezag en de stakeholders zijn de randvoorwaarden en wettelijke eisen geformuleerd. Het ontwerp is met deze eisen verder uitgewerkt tot een DO. Bij de aanleg is maximaal 10 dagen opgebroken spoor mogelijk. Veiligheid en minimale overlast voor omwonenden en de scholieren van SG Spieringshoek staan voorop. Tenslotte mag het bergend oppervlak van de Poldervaart
niet verminderen zonder compensatie elders in het peilvak. De ter plaatse aanwezige paalmatras in de spoordijk uit 1892 is in de voorbereidingsfase onbereikbaar voor inspectie. De hoogteligging is geverifieerd met handsonderingen in de spoordijk. De zettingen van de spoortaluds doen vermoeden dat de paalmatras nog functioneel is. Besloten is om de paalmatras te handhaven en de nieuwe betonconstructie op nieuwe palen, tussen de oude houten palen, te plaatsen.

De benodigde vergunningen zijn aangevraagd en verkregen, het RAW- bestek en de directieraming zijn opgesteld. In 10 dagen wordt de dijk afgegraven, de nieuwe fundering gemaakt door de bestaande paalmatras, de ODG ingeschoven en de aarde baan teruggebouwd.
 

Opdrachtgever: Gemeente Schiedam

Globale omschrijving opdracht: Haalbaarheidsstudie, voorontwerp, definitief ontwerp, bestek en directieraming van een onderdoorgang in een spoordijk op een 120 jaar oude paalmatras.
 

Jan-Willem Alberts

EmailLinkedin

Jan-Willem Alberts

senior adviseur team V&R