Ongelijkvloerse kruising Dr. Nolenslaan

Inzet veelzijdige expertise voor aanpak verkeersknooppunt Sittard

De N276 is de regionaal verbindende weg tussen Brunssum en Sittard. Om de doorstroming van de wegen te verbeteren heeft de Provincie Limburg het kruispunt met de Dr. Nolenslaan nu vervangen door een ongelijkvloerse kruising. Wagemaker heeft naast constructief en virtueel ontwerpwerk ook meegewerkt bij de procesbeheersing van het project. Zo is in een vroeg stadium het gehele kunstwerk volledig in BIM uitgewerkt, het DO volledig uitgewerkt in Revit en het wapeningsmodel opgesteld in Allplan. Tijdens de dag van de bouw hebben we met Dura Vermeer de bezoekers het 3D model al laten beleven via Virtual Reality.
 

Gedurende de uitvoering zijn door onze KAM-medewerker onafhankelijke tweedelijns keuringen op de constructieve onderdelen van de onderdoorgang verricht. Het betrof hier met name de stortvrijgave(n). Per keuring zijn de resultaten vastgelegd in een rapportage, inclusief foto’s. De rapportages worden mondeling toegelicht en toegezonden aan de technisch manager.

Audits op productniveau
Bij een audit op productniveau wordt beoordeeld of het (gereed) product voldoet aan de daaraan gestelde eisen en verwachtingen. Het verificatie-/keuringsplan speelt hierbij een grote rol. Het (gerede) product wordt vergeleken met de (uitvoerings) tekening, waarbij het verificatie-/keuringsplan het referentiekader is.

Uitgangspunten voor de keuring zijn:

  • Wapening conform tekening,
  • Toleranties conform ontwerp,
  • Bekisting schoon en voorzien van juiste maatvoering,
  • Positie itso (in te storten onderdelen) conform tekening.

Van toepassing zijnde normen:

  • NEN-EN 13670:2009

De correctieve maatregelen voor een bevinding, welke gedurende de audit is geconstateerd worden eventueel in samenspraak met een constructeur vastgesteld. Door deze werkwijze proberen we tijdens de uitvoering zoveel mogelijk ‘fouten’ te voorkomen. We worden daarom als een paar extra ogen gezien die helpen tijdens de uitvoering. Hiermee kan de uitvoering sneller en efficiënter verlopen voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.
 
Opdrachtgever: Dura Vermeer

Globale omschrijving opdracht: 
Constructief Ontwerp: review tender, VO, DO, UO
Virtual Design: Revit, Allplan, Virtual Reality
Proces- & Contractbeheersing: tweedelijns keuringen

Fotografie: Rindert van den Toren
 

Helen Meulendijks

EmailLinkedin

Helen Meulendijks

hoofd vakgroep Constructief ontwerp