Oranjebrug Vreeswijk

Groot onderhoud; Vervangen of opwaarderen?

De Oranjebrug te Vreeswijk is een stalen ophaalbrug over de Vaartse Rijn met twee betonnen aanbruggen. De brug is op palen gefundeerd en dateert uit 1957.
 

Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat de beide aanbruggen van de Oranjebrug ASR verdacht zijn. Vanuit deze informatie was de gemeente voor gesorteerd op een gehele vervanging van de brug. Voor ons voldoende aanleiding voor een grondige en toekomstbestendige aanpak van de Oranjebrug waarbij benutten van de bestaande constructies voorop staat
Wagemaker heeft in samenwerking met de Gemeente Nieuwegein een plan van aanpak opgesteld voor het genereren van de ontbrekende noodzakelijke materiaalgegevens waarbij is vastgesteld dat er sprake is van ASR schade en delaminatie van de betonnen rijdekken. Op basis hiervan hebben wij een multi-criteria analyse opgesteld voor het afwegen van de best mogelijke aanpak van de renovatie van uit economisch oogpunt. Gevolgd door een constructieve beschouwing ten aanzien van de stabiliteitsproblemen van de steunpunten en mogelijke oplossingen bij vervangen van het integrale dek. Voor de verschillende scenario’s zijn kostenramingen opgesteld.

Contractvoorbereiding

De gemaakte keuzes leiden tot de contractvoorbereiding en het gereed maken van de aanbesteding voor groot onderhoud aan de Oranjebrug. Het doel van het groot onderhoud is het vervangen van de dekken van de aanbruggen en het opwaarderen van de bewegings- en besturingsinstallatie van het val. De voorbereiding kenmerkt zich door de gefaseerde aanpak, te weten; Het opstellen van een inkoopplan, planning en uitgangspuntennotitie inclusief een PVE E&M installatie. Gereed maken van het Voorontwerp van de te vervangen dekken van de betonnen aanbruggen. Het Voor- en Definitief Ontwerp van bewegings- en besturingsinstallaties beweegbare brug. Opstellen van de EMVI- criteria voor beperken geluidshinder, ongehinderde doorgang van verkeersstromen, afstemming betrokkenen/evenementen en beperken van de overlast. Schrijven van het contract, werkomschrijving en tekeningen met uitvoeringseisen, risico-inventarisatie en evaluatie conform NEN-EN-12100/NEN6787. Het opstellen en beantwoorden van vragen betreft de Nota van Inlichtingen, beoordelen en gereed maken van documenten en gunningsadvies.

Uitvoering

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aan de Oranjebrug hebben we directie gevoerd en toezicht gehouden. Met oprechte aandacht voor de stakeholders is het omgevingsmanagement ingericht. Een prettige en praktische samenwerking van begin tot eind met een toekomstbestendige Oranjebrug als eindresultaat.
 

Opdrachtgever: Gemeente Nieuwegein
Globale omschrijving opdracht: Contractvoorbereidingen renovatie Oranjebrug
 

Jan-Willem Alberts

EmailLinkedin

Jan-Willem Alberts

senior adviseur team V&R