Parkbrug en Parkeergarage St. Jan

Parkeergarage en historische omgeving als visitekaartje voor ’s-Hertogenbosch

Heijmans realiseert voor de gemeente ’s-Hertogenbosch een ondergrondse parkeergarage op het Vonk & Vlamterrein, in de directe nabijheid van het stadscentrum, grenzend aan de historische vestingmuur. Gezien de prominente locatie beschouwt de gemeente deze garage en omgeving als visitekaartje voor de stad. De gebruikers van de parkeergarage wandelen dóór de historische vestingmuur via een voetgangersgebied naar het stadscentrum. In het voetgangersgebied is de Parkbrug gelegen, die het verkeer van de Hekellaan over het park voert. In één van de landhoofden is de beheerdersruimte van de garage aangelegd.
 

Wagemaker heeft het Definitief en Uitvoeringsontwerp gemaakt van de Parkbrug. Deze Parkbrug bestaat uit een gewapend betonnen dek dat aan één zijde monoliet is verbonden met de wanden en fundering van de beheerdersruimte. Aan de andere zijde is het dek opgelegd op een traditioneel landhoofd met voegconstructie. Het dek wordt in het voetgangersgebied ondersteund door slanke, met cortenstaal beklede, ronde kolommen zodat het kunstwerk het aanzien van een paviljoen in het park krijgt. Voor het ontwerp is een 3D BIM-model gemaakt van de constructie. Deze is toegevoegd aan een integraal BIM-model van alle onderdelen om zo alle raakvlakken en conflicten tijdig te onderkennen, af te stemmen en op te lossen.

De drie verdiepingen tellende parkeergarage St. Jan komt geheel onder een waterbassin op niveau van het oorspronkelijke schootsveld van de vestingwallen te liggen, waarbij de onderste parkeerlaag 10,8 m onder het wateroppervlak ligt. De buitenschil van de 158 x 36 m grote parkeergarage is gemaakt uit grond- en waterkerende diepwanden met lengten tussen 19 en 21,5 meter. Wagemaker heeft alle wapeningstekeningen voor de diepwanden gemaakt. Vanwege de variaties in de diepwanden, zoals verschillende dieptes, korfbreedtes en typen groutankers waren uiteindelijk ca. 80 verschillende wapeningskorven benodigd voor de volledige parkeergarage en bijbehorende toerit. De kennis en ervaring uit eerdere samenwerking tussen Wagemaker en Heijmans op het gebied van diepwanden (bij ProRail project ‘VleuGel-Randstadspoor’ met grote Dive-unders) heeft ook in dit project geleid tot een voorspoedige uitvoering van de werkzaamheden.
 
Opdrachtgever: Heijmans Integrale Projecten

Globale omschrijving opdracht: Definitief en uitvoeringsontwerp van de Parkbrug en vervaardigen wapeningstekeningen van de diepwanden voor de parkeergarage.
 

Helen Meulendijks

EmailLinkedin

Helen Meulendijks

hoofd vakgroep Constructief ontwerp