Poortvrije passages Amsterdam

De bouw van twee passages onder de sporen van Amsterdam (West- en Oost Passage Amsterdam Centraal)

Amsterdam Centraal is een monumentaal station, symbool van de ‘nieuwe tijd’ eind 19e eeuw. Ooit gebouwd op een kunstmatig aangelegd eiland in het IJ. Het stationsgebouw is ouder dan de Nederlandse Spoorwegen, al 130 jaar intensief in gebruik en telt ruim 165.000 reizigers per dag. De constante verbouwingen zijn de droom van elke ingenieur en aannemer. BAM bouwt twee nieuwe passages onder de sporen van station Amsterdam Centraal. Deze passages komen tussen de drie bestaande reizigerstunnels in te liggen en vormen zo twee extra verbindingen tussen het centrum en het IJ.
 

Bouwen op deze locatie stelt bijzondere eisen aan ontwerpers en aannemers. Veel bestaande constructies, veel oude archieftekeningen, straffe tijdschema’s en deadlines en een zeer gecompliceerde logistiek met aan- en afvoer over het spoor en over een bouwweg. Gebruik van het spoor vereist het inroosteren van een werktrein, het gebruik van de bouwweg vereist coördinatie met de vele collega aannemers die andere projecten uitvoeren. Gedurende een periode van 2 jaar is een team van constructieve ontwerpers bezig geweest ter ondersteuning van BAM Civiel. Eerst in de tenderfase, later voor het ontwerp. Een groot project op een markante locatie.

Het graven van de passages gebeurt in 8 stappen. Afwisselend vindt een spoorbakfase en een perronfase plaats. Deze duren respectievelijk elf en twee weken. Tijdens de spoorbakfase wordt het zand onder de sporen afgegraven en wordt het spoordek van de twee nieuwe passages gebouwd met daarbij behorende draagconstructie (fundatievloer en kolommen) en het spoor. Twee perronsporen aan weerszijden van de spoorbak zijn dan buiten gebruik. Vervolgens vindt de perronfase plaats, dan worden de perrons gebouwd op hulppalen en meteen opgehoogd naar de nieuwe Europese standaard van 76 cm. Op dat moment is één perron (en twee perronsporen) buiten gebruik. Aansluitend worden de kolommen van de monumentale kappen voorzien van een nieuwe fundering.

Voor de realisatie zijn vier buitendienststellingen (drie sporen per buitendienststelling) van dertien weken noodzakelijk. De planning van de werkzaamheden is gekoppeld aan de dienstregeling van NS en met de ingang van de nieuwe dienstregeling zijn alle sporen en perrons weer beschikbaar voor de reizigers.
 

Opdrachtgever: BAM Infraconsult

Globale omschrijving opdracht: Engineering van twee voetgangerspassages met bovengelegen spoordekken en perrons
 

Helen Meulendijks

EmailLinkedin

Helen Meulendijks

hoofd vakgroep Constructief ontwerp