Prioritering Model Assetmanagement

PRIMA

Hoe brengen we ambitie, prestatie en budget in kaart en hoe komen we tot een verstandig besluit ? Dat is de vraag waar veel beheerorganisaties mee te maken hebben en die vaak moeilijk te beantwoorden is. Ambitie is moeilijk te kwalificeren, laat staan kwantificeren. De toegevoegde waarde van een kunstwerk in het netwerk of van een maatregel aan een kunstwerk zijn twee heel verschillende vraagstukken, maar de verleiding is groot deze op één hoop te gooien. Daarmee wordt het gesprek tussen bestuur en beheer niet eenvoudiger.
 

Model Assetmanagement
Wagemaker heeft een model ontwikkeld om op een gestructureerde manier de balans te bepalen en vast te leggen tussen ambitie, prestatie en budget, het PRIoritering Model Assetmanagement. Met PRIMA wordt het evenwicht of juist de disbalans duidelijk en worden de effecten van verschillende ingrepen, zoals herindeling, opknappen, verbeteren, uitbreiden, vervangen, enzovoorts, duidelijk.
Niet alleen de kosten, maar juist ook de waarden worden daarin meegewogen.
 
Onderscheidend
Het onderscheidende van PRIMA ten opzichte van traditionele multicriteria analyses is dat deze is ingedeeld in modules, die afhankelijk van de klantvraag aan of uit kunnen worden gezet. De modules zijn: het Analytisch Hiërarchisch Proces (AHP), een maatschappelijke kosten-baten analyse (KBA) en een prestatie-analyse (PA). De technische prestatie van het object wordt integraal meegenomen in elke van deze drie modules.

Door middel van een AHP worden de prestaties op verschillende aspecten over alle varianten onderling afgewogen. Zo worden op een kwantitatieve wijze de expertise en ervaring van de asseteigenaar en beheerder meegenomen in de afweging. In de KBA worden de verwachte investeringskosten, jaarlijkse uitgaven en inkomsten voor de restlevensduur (zogenaamde LCC-kosten (life cycle costing)) tegen elkaar afgewogen.
De PA is gebaseerd op de RAMS-methodiek. Echter, in plaats van reliability, availability, maintainability en safety, vormen de bedrijfswaarden, die in een gezamenlijke sessie met de objecteigenaar /-beheerder en Wagemaker worden bepaald, de input van de risico-analyse. De restrisicoscores vormen de basis voor de rangschikking van de technische varianten in de risicomodule.
 
Resultaat
Het eindresultaat is een helder overzicht van de verschillende mogelijkheden met een waardestelling van uw areaal of kunstwerk waarvan de afwegingen inzichtelijk zijn. Zo krijgt u zicht op ‘de beste investering’.

PRIMA geeft u inzicht op zowel kunstwerk- als areaalniveau en sluit naadloos aan op ISO55000/55001, CUR aanbeveling 117 en de NEN 2767.
 

Jan-Willem Alberts

EmailLinkedin

Jan-Willem Alberts

senior adviseur team V&R