Prinses Amaliaviaduct Maasvlakte

Na het Maximaviaduct en Coloradoviaduct wordt ook ‘Knooppunt F’ ongelijkvloers met de naam ‘Prinses Amaliaviaduct’

De ingebruikname van Maasvlakte 2 (MV2) is in volle gang. Om de bereikbaarheid tijdig te kunnen garanderen en MV2 daarmee goed te laten functioneren dienen nog een aantal projecten te worden gerealiseerd. Met de aanleg van het ‘Prinses Amaliaviaduct’ wordt de bereikbaarheid van de containerterminals en het zuidelijk gelegen ‘Terrein A’ verbeterd en toekomstvast. Dit wordt bereikt door het bestaande kruispunt ‘op te tillen’, waardoor er ruimte ontstaat voor het ongelijkvloers laten kruisen van diverse wegen, leidingstroken, Havenspoorlijn en de nieuwe Container Exchange Terminal (CER).
 

Wagemaker leverde voor de kunstwerken en grondkerende/ wandconstructies van het ‘Prinses Amaliaviaduct’ de ontwerpberekeningen, definitieve ontwerptekeningen en de vormtekeningen. Bij de vormgeving ondersteunde onze architect het project door de geambieerde esthetische kwaliteit te bewaken in de uitwerking èn met het ontwerp van het patroon ‘Amaasing’ voor de elementen ‘type 3’.

Maasvlakteviaduct De ongelijkvloerse kruising Amoerweg – Maasvlakteweg betreft een integraalviaduct met een overspanning van ca. 37m. Het dek wordt in het werk gestort en de landhoofden zijn gefundeerd op palen. De toeritten zelf bestaan uit gewapende grondconstructies en worden aan de wegzijde voorzien van bijna witte (CUR 100) vrijstaande voorzetwanden met een gebogen vorm ‘type 1’. De segmenten lopen door / over in zeer donkere (CUR 100) randelementen aan het kunstwerk die daar ook dienen als borstwering.

Spoorviaduct Dit kunstwerk is de ongelijkvloerse kruising van de Amoerweg met de bestaande MV2-sporen, een kabel- en leidingentracé en de Container Exchange Route (CER). Er is ruimte gereserveerd voor uitbreiding met een extra spoorlijn. Ook dit viaduct is een integraalconstructie met 3 overspanningen van ca. 15, 20 en 16 m. Het kunstwerk bestaat uit een in het werk gestort dek, 2 tussensteunpunten uitgevoerd met wandschijven en 2 landhoofden. De tussensteunpunten zijn monoliet en zonder onderslagbalk verbonden aan het dek en zijn zo smal mogelijk. De voorzetwanden van toerit Amoerweg en de randelementen van het spoor worden uitgevoerd in donker beton en voorzien van het doolhofpatroon ‘Amaasing’ met een knipoog naar de logistieke uitdagingen op de Maasvlakte en het doolhof als historisch spelelement voor de adel, gezien de naamgeefster Prinses Amalia.
 

Opdrachtgever: Boskalis Nederland B.V.

Globale omschrijving opdracht: Wagemaker leverde zowel constructief als architectonisch haar bijdrage in het winnende aanbiedingsontwerp en werkte dit uit tot een DO en UO, grotendeels in 3D.
 

Helen Meulendijks

EmailLinkedin

Helen Meulendijks

hoofd vakgroep Constructief ontwerp