Reconstructie Knooppunt Beekbergen

Het verbeteren van de bereikbaarheid en de doorstroming op de A1 door de reconstructie van Knooppunt Beekbergen

Rond knooppunt Beekbergen is de nieuwe verbindingsweg Deventer-Arnhem aangelegd, bestaande uit twee rijstroken en een vluchtstrook. De verbindingsweg Zwolle-Deventer is verschoven in westelijke richting. De verbreding van de A1 tussen Apeldoorn-Zuid en knooppunt Beekbergen en de aanpassingen van het knooppunt zijn door RWS als een design- en constructopdracht op de markt gezet. De opdracht bestaat uit het uitwerken van de verbreding van de A1 tussen Apeldoorn-Zuid en knooppunt Beekbergen en het bouwen van een nieuw viaduct bij knooppunt Beekbergen.
 

De verbindingsweg Deventer-Arnhem kruist de A50 d.m.v. een viaduct. Het kunstwerk bestaat uit drie velden met railbalkliggers. De hooggelegen landhoofden zijn gefundeerd op gewapende grondconstructies. De tussensteunpunten bestaan uit op palen gefundeerde doorgaande wanden.

Naast het constructief ontwerp van viaduct “De Maten Noord” heeft Wagemaker ook de herberekening en de versterkingsmaatregelen van het kunstwerk in de A1 over het Apeldoorns kanaal uitgewerkt. Na de versterking dient het kunstwerk te voldoen aan ‘Richtlijnen Beoordeling Kunstwerken (RBK)’.
Voor de versterking van de brug is een berekening opgesteld die is uitgewerkt tot detailniveau. Met deze berekening is aangetoond dat de constructie voldoet aan alle gestelde eisen met betrekking tot de constructieve veiligheid van het kunstwerk. De versterkingsmaatregel bestaat uit het plaatsen van drie extra kolommen per steunpunt en het aanbrengen van een doorlopende wand van 1,5 meter hoog, die over de volledige lengte van het tussensteunpunt doorloopt in verband met aanrijdbelastingen.

De A1 kruist daarnaast ook de Brinkenweg door middel van een onderdoorgang. Deze onderdoorgang diende voor de wegverbreding van de A1 versterkt te worden. Op basis van uitgevoerd materiaalonderzoek en een verfijnde herberekening is aangetoond dat de constructieve veiligheid gewaarborgd is, zonder dat er versterkingsmaatregelen nodig zijn.

Het bleek dus mogelijk de wegverbreding te realiseren zonder aanvullende maatregelen. Een mooi voorbeeld van duurzaam ontwerpen; nader onderzoek loont om meer uit bestaande kunstwerken te halen. Wagemaker haalt eruit wat erin zit! 

Opdrachtgever: Heijmans Infra BV

Globale omschrijving opdracht: Het opstellen van het winnende aanbiedingsontwerp, de uitwerking van het voorontwerp, definitief ontwerp en het uitvoeringsontwerp van knooppunt Beekbergen.
 

Helen Meulendijks

EmailLinkedin

Helen Meulendijks

hoofd vakgroep Constructief ontwerp