Renovatie Steenplaetsbrug Rijswijk

Monumentale brug en omgeving in ere hersteld

De Steenplaetsbrug is een monumentale stalen brug uit de jaren ‘30 die de watertoegang overspant vanaf de Vliet naar de haven van Rijswijk. Aangezien het een gemeentelijk monument betreft, diende het eindresultaat van de renovatie hetzelfde gezichtsbepalende uiterlijk te behouden. In 2002 is door de gemeente besloten om de brug alleen toegankelijk te maken voor fiets- en voetgangers en na de renovatie zal dit zo blijven. De werkzaamheden zijn begin 2013 gestart en de opening vond plaats op 29 januari 2014.
 

Wagemaker heeft op dit project de directievoering, en samen met Technisch Adviesbureau Sliedrecht b.v. (TAS), het dagelijks toezicht gevoerd op de werkzaamheden. De Steenplaetsbrug betrof een gemeentelijk monument welke dringend diende te worden gerenoveerd. Met name het stalen rijdek en het aandrijfmechanisme verkeerden in slechte staat.

Bij de renovatie is de gehele stalen brug ter plaatse door Hillebrand gedemonteerd en zijn de hameistijlen, balansframe, ballastkist en leuningen naar Middelburg getransporteerd. Deze onderdelen zijn gestraald, geschoopeerd (metalliseren) en daarna voorzien van een coating. Onder begeleiding van TAS zijn de hameistijlen voorzien van een geheel nieuw mechanisch en elektrisch aandrijf- en besturingsmechanisme.
Tevens heeft Hillebrand een geheel nieuw rijdek geproduceerd inclusief nieuwe rij-ijzers, waarbij de originele gezichtsbepalende leuningen zijn teruggeplaatst. Tegelijkertijd is het metselwerk van de kademuren en landhoofden geheel gerenoveerd. Hierbij diende rekening gehouden te worden met de aanwezigheid van beschermde fauna.

De brug maakt onderdeel uit van de regionale fietsroute waarvoor de Gemeente Rijswijk ook een fietsbrug over de Vliet heeft gerealiseerd. Bij deze brug heeft TAS de directievoering gedaan en heeft Wagemaker het civiel toezicht voor haar rekening genomen waaronder verschillende kadeconstructies van damwand, remmingwerken en een nieuwe zinker. Ook heeft Wagemaker voor het tussenliggende park het groen/verhardingen ontwerp gerealiseerd.
 

Opdrachtgever: Gemeente Rijswijk, Stadsbeheer

Globale omschrijving opdracht: Directievoering, dagelijks toezicht herstel kademuren, landhoofden en herstel stalen gedeeltes brug, inclusief nieuw rijdek met rij-ijzers, aandrijf- en besturingsmechanisme.
 

Jan-Willem Alberts

EmailLinkedin

Jan-Willem Alberts

senior adviseur team V&R