SCB Keersluis Heumen

Systeemgerichte Contractbeheersing Aanleg Keersluis Heumen


Dit project is bedoeld om grote verbeteringen aan te brengen in de doorstroming van het verkeer op het Maas-Waalkanaal. Naast de bestaande sluis is met de komst van de nieuwe deze sluis vanaf 2013 twee-richtingsverkeer op het Maas-Waalkanaal mogelijk. Voor deze opdracht heeft RWS een projectteam ingericht, waarbij is voorzien dat de werkzaamheden in het kader van SCB worden uitbesteed. Betrouwbaarheid, constructief en werktuigbouwkundig, landschappelijke inpassing en integratie in het gehele sluizencomplex wordt op gepaste afstand gevolgd door een uitgebreid team van deskundigen.

 

Wagemaker verdiende dit contract in 2010 na een uitgebreide EMVI-aanbesteding van Rijkswaterstaat. Dit project is het eerste project waarin SCB integraal werd uitbesteed en waarvoor dan ook geen standaardproduct bestond. Onze aanpak was winnend en wordt als bijzonder effectief en kwalitatief hoogwaardig beschouwd.

Uitbestede SCB gaat om het transparant beoordelen of RWS de kwaliteit krijgt die besteld is, of het eindproduct op tijd gereed is en of producten en diensten op rechtmatige wijze worden betaald. Het bepalen van de juiste afstand tot de aannemer is de grote truc voor een succesvol project. Geen dagelijks toezicht, niet slechts audits op het hoogste systeemniveau, maar iets daar tussenin. Dit wordt bereikt door het uitvoeren van gedragen risicoanalyses vanuit de inhoud, toetscoördinatie op basis van de kennis van de lead-auditor en escaleren als het nodig is. Bepaling van rechtmatigheid van de betaling door advisering over prestatieverklaringen en Voorstellen tot Wijziging.

Onze inhoudelijke deskundigheid maakt ook de communicatie met de aannemer positief en professioneel. Professionele en correcte bevindingen worden nu eenmaal eenvoudiger geaccepteerd.

Met het realiseren van alle projectdoelen is ook ons project geslaagd en hebben we een prachtige referentie op het gebied van constructieve waterbouw, systeemgerichte contractbeheersing en integrale projecten.
 

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Maaswerken

Globale omschrijving opdracht: Het begeleiden van de uitvoering door gebruikmaking van Systeemgerichte Contractbeheersing.