Schiphol gereed voor de A380

Onderzoek, ontwerp en begeleiding uitvoering van versterking Schipholtunnels

Nog niet eerder was het nodig een vliegtuig van 600 ton te laten taxiën vanaf de Polderbaan via de Schipholtunnels naar de aankomst- en vertrekhallen van Schiphol. De geplande komst van het grootste passagiersvliegtuig ter wereld, de Airbus A380, stelde extra eisen aan onze nationale luchthaven. In opdracht van Schiphol Group en in afstemming met eigenaar Rijkswaterstaat werd een slimme versterking aangebracht die Schiphol en de Schipholtunnels nu en in de toekomst gereed maken voor een zorgeloze ontvangst van dit imposante toestel.
 

Schiphol, Rijkswaterstaat en Gemeente Haarlemmermeer hebben verschillende belangen om de Schipholtunnels ter plaatse van rolbaan Bravo en baan 09-27 geschikt te maken voor een ontwerpbelasting van 725 ton. Een gedragen Multi-Criteria-Analyse bracht de duidelijke voorkeursvariant, het zogenaamde constructief overlagen van de bovenzijde van de Schipholtunnels.

Vanuit deze keuze is het ontwerpproces gestart met het bekijken van de archieftekeningen, gedetailleerde inmetingen en nader onderzoek naar de werkelijk aanwezige verhardingsopbouw van rolbaan Bravo. Hier is een 3D-model van gemaakt en zijn de definitieve constructieve uitgangspunten vastgesteld. De verfijnde herberekeningen die wij maakten, leverden op dat uiteindelijk geen maatregelen nodig bleken voor de zogenaamde tweede Schipholtunnel. Alleen de eerste en oudere tunnel vroeg een constructieve versterking om het beoogde doel mogelijk te maken. Een financiële meevaller en een beperking van het risico dat versteviging langer ging duren dan de zes weken die de luchtverkeersleiding beschikbaar had gesteld voor de afsluiting van deze belangrijke rolbaan.

Tijdens ontwerp, maken werkbeschrijving en bouwbegeleiding bleef Schiphol als opdrachtgever op afstand en verbonden wij alle raakvlakken tot een succesvolle en probleemloze uitvoering van de versterking en de innovatieve vervanging van de dwarsvoegen met gebruikmaking van vloeibaar rubber. Op 1 augustus 2012 voltooide Emirates de eerste commerciële vlucht van een A380 op Schiphol.
 

Opdrachtgever: Schiphol Group

Globale omschrijving opdracht: Adviseren met betrekking tot mogelijke versterkingsmaatregelen, maken definitief ontwerp, opstellen werkbeschrijving en begeleiden van de uitvoering
 

Jan-Willem Alberts

EmailLinkedin

Jan-Willem Alberts

senior adviseur team V&R