Singel Woerden

Het inrichten van de Singel van Woerden volgens historische contouren van ‘Menno Coehoorn’

Woerden heeft een historische binnenstad en is al jaren bezig dit te benadrukken. Om ook de Singel (stadsgracht) in te richten naar de historische contouren is een ambitieus masterplan opgesteld. In het plan combineert de gemeente de toeristische aantrekkingskracht met de zorgplicht waar het gaat om veilige oevers en kades. Bij de herinrichting worden ze onderhouden dan wel vervangen en voorzien van aanlegmogelijkheden en vissteigers. Gemeente Woerden heeft Wagemaker gevraagd om te adviseren in verschillende fasen van het project en op verschillende niveaus.
 

Wagemaker heeft het masterplan onderzocht op haalbaarheid. Daarbij zijn haalbaarheidsberekeningen gemaakt voor kades en steigers, is bodemonderzoek gedaan en zijn overzichten gemaakt van alle locaties en daarbij horende technische principes. Verschillende varianten zijn daarbij afgewogen, zowel technisch als kostentechnisch en afgestemd met stakeholders. Van het definitieve overzicht is een begroting gemaakt waarmee inzichtelijk werd wat het masterplan zou gaan kosten.

Met deze onderbouwing heeft de gemeenteraad groen licht gegeven voor de uitvoer van het masterplan. Het plan is in overleg met de gemeente verdeeld in projectclusters waarvan Wagemaker voor een aantal de engineering en het contract verzorgt. In het traject leek aanvankelijk dat nieuwe regelgeving en pragmatisch inrichten van oevers strijdig waren. Door het specifiek en locatiegericht uitvoeren van risicobeschouwingen en toepassing van CUR166 (damwandconstructies) blijkt regelgeving (eurocode) weliswaar zwaar, maar wel degelijk geschikt om pragmatisch en economisch verantwoord mee om te gaan. Inmiddels worden de oude contouren van de singel weer zichtbaar.

Tijdens het onderzoek is een historische sluis aangetroffen tussen het Defensie-eiland en de Oostdam. Wagemaker heeft deze restanten onderzocht, in historisch perspectief geplaatst en advies uitgebracht over de mogelijkheden om deze waardevolle details in het grotere plan op te nemen. Hiervoor heeft Wagemaker architectonische visualisaties gemaakt die een indruk geven van het mogelijke resultaat.

Wagemaker helpt de balans vinden tussen willen, moeten en kunnen met de steekwoorden: overzicht, fragmentatie, praktisch, historisch besef en maatschappelijke betrokkenheid.
 

Opdrachtgever: Gemeente Woerden

Globale omschrijving opdracht: De visie concreet maken in de vorm van projecten, het aanvragen van bestuurlijke budgetten, engineering, opstellen van contracten en technische assistentie bij de uitvoering.
 

Jan-Willem Alberts

EmailLinkedin

Jan-Willem Alberts

senior adviseur team V&R