Skateroute door de Evenaar

Skatebrug KW3391 te Almere-Buiten

In de Evenaar, het ontwikkelgebied gelegen in Almere-Buiten, is op de grens van gebieden 3N2 en 3S1 een skatebrug gebouwd. Deze brug is een onderdeel van de skateroute die door de Evenaar loopt en diende geschikt te zijn voor skaters, fietsers en voetgangers. Het kunstwerk is door middel van een Engineering & Construct contract aanbesteed. Hierbij was het voorlopig ontwerp van de brug reeds vastgesteld.
 

In samenwerking met Bouwbedrijf Salverda B.V. heeft Wagemaker op basis van een reeds vastgesteld voorlopig ontwerp een winnend aanbiedingsontwerp gemaakt. Dit aanbiedingsontwerp van de skatebrug is door Wagemaker verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp en uitvoeringsontwerp.

De hoofddraagconstructie van de skatebrug bestaat uit twee betonnen ribben met een breedte van 400 mm en een verlopende hoogte. De betonnen ribben zijn naadloos verbonden met prismatische betonnen poten die ook een breedte van 400 mm hebben en een verlopende hoogte. De rib en poten vormen samen één geheel en zijn in dwarsrichting gekanteld onder een hoek van 75°. Het brugdek wordt tussen de ribben bevestigd en bestaat uit prefab breedplaten voorzien van een druklaag. De bovenzijde van het brugdek ligt lager dan de bovenzijde van de ribben, hierdoor ontstaat een opstaande rand van 130 mm. De uiteinden van de ribben zijn opgelegd op twee landhoofdsloven. De betonpoten zijn momentvast verbonden met de sloof, om zo de optredende spatkrachten te kunnen afdragen naar de betonnen funderingspalen.

Verder heeft de bodemopbouw (over de eerste meters klei en veen) en de hoge grondwaterstand van het gebied voor de nodige uitdagingen gezorgd ten aanzien van de paalfundaties. Als gevolg van de aangebrachte ophoging van ca. 3 meter krijgen de funderingspalen een extra horizontale belasting. Deze grondbelasting levert een substantieel aandeel in het bepalen van de paalkopwapening.
 

Opdrachtgever: Bouwbedrijf Salverda B.V.

Globale omschrijving opdracht: Na het winnende aanbiedingsontwerp te hebben gemaakt heeft Wagemaker zowel het definitief ontwerp als het uitvoeringsontwerp voor de skatebrug gemaakt.
 

Helen Meulendijks

EmailLinkedin

Helen Meulendijks

Manager Structural Engineering