Spoedaanpak Rijkswaterstaat

Breed gespecialiseerde procesbegeleiding

Begin 2009 is door Rijkswaterstaat het programma ‘Spoedaanpak’ gestart. In een voor Nederland ongekend tempo zijn in 6 clusters een 30-tal projecten aanbesteed en in uitvoering genomen. De werkzaamheden bestaan grotendeels uit het uitbreiden van de huidige wegcapaciteit middels een extra rijstrook. Als gevolg hiervan dienen ook kunstwerken en DVM systemen te worden aangepast. Alle projecten zijn aanbesteed als geïntegreerde contracten (UAV-GC) waarbij de opdrachtnemer het ontwerp en de uitvoering verzorgt. Tijdens de aanbestedingsfase zijn de principes van Best Value Procurement toegepast.
 

Vanuit een breed scala aan specialismen begeleiden onze adviseurs bouwprocessen tijdens alle fasen van het bouwen. In een vroeg stadium zijn wij door Rijkswaterstaat betrokken bij de volgende clusters in de Spoedaanpak:

– Spoedaanpak ‘Subliem’ (Brabant / Limburg)
In opdracht van Rijkswaterstaat is de vraagspecificatie voor de kunstwerken uitgewerkt en is het inkoopteam geassisteerd tijdens de aanbestedingsfase. Daarnaast is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de mogelijkheden om de bestaande geluidsschermen te verhogen.

– Spoedaanpak ‘WOEV’ (Midden Nederland)
Wagemaker heeft tijdens de voorbereidingsfase de vraagspecificatie voor het onderdeel kunstwerken getoetst. Tijdens de uitvoering van het project verzorgt Wagemaker het risicogestuurd toetsen van de ontwerpdocumenten welke door de opdrachtnemer worden opgesteld.

– Spoedaanpak ‘SAABA’ (Noord Holland)
Door Wagemaker wordt tijdens de uitvoeringsfase van dit project de coördinatie in het kader van Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) verzorgd. Op basis van risico-analyses worden toetsen ingepland, toetsers aangestuurd en resultaten verwerkt ter onderbouwing van de rechtmatigheid van betalingen aan de opdrachtnemer.
 

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat

Globale omschrijving opdracht: Contractvoorbereiding en inkoop, Technisch Management, Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB).