Spooronderdoorgang Kanaalweg Leiden

Betere doorstroming en verkeersveiligheid door aanleg ongelijkvloerse kruising van spoorlijn Leiden – Utrecht

In opdracht van de gemeente Leiden is een spoorondergang gerealiseerd, zodat het verkeer op de Kanaalweg ongelijkvloers kan kruisen met het spoor Leiden – Utrecht. De onderdoorgang ligt parallel aan het Rijn-Schiekanaal en biedt ruimte voor snelverkeer, langzaam verkeer en voetgangers. Over het dek van de onderdoorgang is naast het spoor ook een fiets- en voetpad gerealiseerd.
 

Wagemaker heeft het Definitief ontwerp en het Uitvoeringsontwerp van de onderdoorgang opgesteld. De onderdoorgang bestaat uit één gesloten moot en 5 open moten. De gesloten moot is op staal gefundeerd en de open moten op palen. De totale lengte van de onderdoorgang bedraagt ca. 184 m en de breedte ca. 16 m. In de onderdoorgang zijn voet- en fietspad gescheiden van de rijweg.
Op het dek ligt het spoor Leiden – Utrecht en parallel aan het spoor een voet- en fietspad, dat ook als calamiteitenroute voor de brandweer zal worden gebruikt. Op de overige delen van het dek wordt een sedumvegetatie aangebracht.

De gesloten moot bestaat uit een voorgespannen dek, dat op een locatie naast het spoor is gebouwd. Tijdens een buitendienststelling is dit dek in de spoorbaan gereden en geplaatst op tijdelijke funderingspalen. Vervolgens zijn de vloer en wanden onder het dek gebouwd en momentvast verbonden met het dek. Wagemaker heeft aanvullende engineering verricht om de gevolgen van het inrijden op de dekconstructie te beschouwen.

Voor het Definitief ontwerp zijn 3D-tekeningen opgesteld m.b.v. Revit. De vorm- en wapeningstekeningen in het Uitvoeringsontwerp zijn opgesteld in Allplan, zodat bij de tekeningen ook meteen buigstaten beschikbaar zijn.
 

Opdrachtgever: Max Bögl Nederland B.V.

Globale omschrijving opdracht: Verzorgen van het Definitief ontwerp en Uitvoeringsontwerp van de onderdoorgang en aanvullende engineering t.b.v. het inrijden van het spoordek
 

Helen Meulendijks

EmailLinkedin

Helen Meulendijks

hoofd vakgroep Constructief ontwerp