Wat we bieden - Projecten

Tunnelveiligheid

SCB Tunnelteam III: meerjarig onderhoud van vijf tunnels

‘Wij ervaren de samenwerking met Wagemaker als heel positief waarbij er wederzijds begrip is en vertrouwen in de kennis en kunde van Wagemaker.’ Rob Casemier, Contractmanager bij Rijkswaterstaat Cluster Tunnelteam III

De uitdaging

Als tunnelbeheerder is Rijkswaterstaat belast met het veilig beschikbaar houden van de tunnels in het rijkwegennet. RWS realiseert dit door correctief onderhoud in haar tunnels planmatig, preventief en adequaat uit te voeren.

Binnen RWS is het Cluster Tunnelteam III verantwoordelijk voor de Koning Willem-Alexandertunnel (A2), de Salland Twentetunnel (N35), de Roer- en de Swalmentunnel(A73), de Vlaketunnel en het Dampoortaquaduct (A58/N57).

Per tunnel staat een marktpartij in voor het reguliere meerjarig onderhoud. Dit dagelijks onderhoud vindt grotendeels plaats achter de schermen. Het omvat onder andere de controle van verlichting, ventilatoren en camera’s en een regelmatige check of alle installaties in de tunnels nog goed werken. Werkzaamheden die alleen mogelijk zijn als er geen verkeer in de tunnel is, worden uitgevoerd tijdens een tunnelsluiting.

Naast het reguliere onderhoud vindt ook groot onderhoud plaats aan de tunnels, zoals het vervangen van tunneltechnische installaties. Hiervoor is de tunnel vaak gedurende een langere periode afgesloten. 

Rijkswaterstaat heeft per perceel (A2, N35, A73 en A58/N57) een meerjarig onderhoudscontract in de markt gezet. De opdrachtnemer verzorgt het reguliere onderhoud en waar nodig vraagt RWS ook groot onderhoud uit. Wagemaker is belast met de systeemgerichte contractbeheersing van deze tunnels. Een onderdeel hiervan is het uitvoeren van toetsen op het gebied van integrale veiligheid.

De oplossing

Wij hebben jarenlange, succesvolle ervaring met systeemgerichte contractbeheersing (SCB) voor grote realisatiecontracten van RWS. Gecombineerd met onze kennis van uitvoering en de D&C-contracten beheersen wij het uit te voeren onderhoud. We werken in een compact team aan onze SCB-dienstverlening waarbij één toetscoördinator verantwoordelijk is voor alle vier de percelen. Per perceel is een vaste lead-auditor aangewezen die alle toetsen uitvoert.

Halfjaarlijks stellen we een toetsplanning op. Op basis van de toprisico’s voeren we hierbij systeem-, proces- of producttoetsen uit, op bijvoorbeeld het afleverproces, het verbeterproces of het onderhoudsregime.

Integrale veiligheid toetsen wij minimaal één keer per jaar met een procestoets. Daarnaast zijn onze veiligheidskundigen aanwezig bij de verschillende tunnelsluitingen. Zij toetsen dan of de arbeids-, verkeers- en machineveiligheid geborgd zijn.

Het resultaat

De contractbeheersing is dankzij onze inzet een betrouwbare poot om uitspraken te doen over het functioneren van het managementsysteem bij de verschillende opdrachtnemers. Door de jaarlijkse toetsen op integrale veiligheid borgen we bovendien dat de werkzaamheden op een veilige wijze worden uitgevoerd voor zowel de medewerkers als het verkeer.

‘Na een uitdagende opstart in de coronaperiode hebben wij samen met de opdrachtgever onze dienstverlening aangepast en verbeterd naar het hoge niveau dat we nu samen hebben. Een samenwerking waarin we open met elkaar communiceren en er ook ruimte is voor het informele gesprek.’ Robert Molenschot, Teamleider procesmanagement bij Wagemaker

Een vraag over contractbeheersing?

Robert vertelt je er graag meer over:

Robert Molenschot

Teamleider procesmanagement

T +31 (0) 73 521 64 00
E info@wagemaker.nl

Andere voorbeeldprojecten