Variantenstudies

Heeft u ook de behoefte om op basis van ambitie, prestatie en budget te komen tot een onderbouwd verstandig besluit? Dat is waar veel beheerorganisaties mee te maken hebben omdat dit vaak moeilijk eenduidig te maken is. Bestuurders richten zich op de maatschappelijke functie, beheerders richten zich op het netwerk en de kunstwerken daarin. Beiden hebben behoefte aan keuzemogelijkheden in de wetenschap dat niet elke variant op elk aspect optimaal presteert. Ons land is ingericht, kunstwerken zijn gebouwd, netwerken zijn in gebruik. Wagemaker analyseert, komt met creatieve varianten en ondersteunt u op effectieve wijze bij het nemen van beslissingen.
 
Technische mogelijkheden
Wagemaker heeft ruime ervaring met het beoordelen en ‘observeren’ van bestaande kunstwerken. Wij zien kans om deze langer te handhaven in wijzigende of te wijzigen situaties. Daarnaast heeft Wagemaker veel kennis van uitvoering. Uitvoering van werkzaamheden aan bestaande kunstwerken kunnen de omgeving in hoge mate beïnvloeden en omgekeerd. Onze pragmatische kennis vergroot de kansen voor technische oplossingen en beperkt de (uitvoerings-)risico’s. Varianten moeten niet alleen mooi klinken, maar moeten vooral haalbaar zijn. Een goede kijk op haalbaarheid voorkomt teleurstellingen als u uiteindelijk de markt benadert of benaderd heeft.
Inspecteerbaarheid en onderhoudbaarheid worden niet alleen meegewogen bij aanpassingen, maar ook bij adviezen voor herstel en conservering van het bestaande. Ook hier zijn vaak verschillende oplossingen mogelijk met bijbehorend ‘prijskaartje’ en een eigen ‘houdbaarheidsdatum’ die we met LCC-analyses onderbouwen.

Verkenning of second opinion
Het komt voor dat bestuurders of beheerders vanuit de markt meer varianten hadden verwacht dan zij geadviseerd krijgen of meer zekerheid willen over de vraag of adviezen van derden juist en/of volledig zijn. In dat perspectief heeft Wagemaker de afgelopen jaren meerdere trajecten doorlopen met opdrachtgevers om meer zekerheid te krijgen en ‘eruit te halen wat erin zit’. Steekwoorden zijn kansenanalyse, haalbaarheidsonderzoek, second opinion…

Waarderen, wegen en beslissen Assetmanagement
Er kunnen veel technische mogelijkheden zijn, zij zullen op onderdelen altijd verschillend gewaardeerd worden. Daarbij hebben verschillende stakeholders verschillende belangen. Om alle varianten goed te kunnen afwegen hebben wij PRIMA ontwikkeld, een model om een zuivere afweging mogelijk en achteraf traceerbaar te maken.
 

Jan-Willem Alberts

EmailLinkedin

Jan-Willem Alberts

senior adviseur team V&R