Verbeteren Kamperlijn

Elektrificatie spoorlijn Zwolle-Kampen, de aanleg van een duurzamer spoor

Het project ‘Zwolle – Kampen verbeteren Kamperlijn’ is een gezamenlijk project van de provincie Overijssel, de gemeenten Kampen en Zwolle en ProRail. De Kamperlijn, het spoor tussen Zwolle en Kampen, is voorzien van een bovenleiding zodat er elektrische treinen kunnen gaan rijden. In totaal is er 13 kilometer spoortraject vernieuwd. In het traject is een nieuw station ‘Zwolle-Stadshagen’ en een spooronderdoorgang in de Belvederelaan gerealiseerd. Daarnaast is in de Bisschopswetering een duiker aangelegd en in Zwolle het spoorviaduct Blaloweg verhoogd voor de verkeersveiligheid.
 

Voor het ontwerp van de kunstwerken in het spoortraject heeft Van Boekel Bouw & Infra Wagemaker ingeschakeld. Wagemaker heeft het definitief ontwerp en het uitvoeringsontwerp van de drie kunstwerken opgesteld.

Onderdoorgang Belvederelaan
De ontsluiting van het centrum van Stadshagen diende verbeterd te worden. Hiervoor is naast de bestaande Rozentunnel een nieuwe auto-, fiets- en voetgangerstunnel aangelegd onder het spoor en de Bergentheimstraat. De onderdoorgang is in een bouwkuip met onderwaterbeton gemaakt. De onderdoorgang bestaat uit een spoor- en verkeersviaduct met een scheve kruisingshoek en 6 open
moten op een paalfundatie. De totale lengte bedraagt ca. 180m en de breedte ca. 23m. Op de onderdoorgang is het nieuwe station (Zwolle-Stadshagen) gerealiseerd.

Duiker Bisschopswetering
De brug bij de Bisschopswetering in Kampen is vernieuwd omdat de bestaande constructie niet aan de nieuwe eisen kon voldoen. De nieuwe constructie is een op kespen gefundeerde hangduiker met een paalfundatie. Deze constructie is in zijn geheel naast de bestaande brug aangebracht. Hierop is het spoor aangebracht met een doorgaand ballastbed.

Spoorviaduct Blaloweg
In Zwolle bevindt zich ter hoogte van de Blaloweg een bestaand spoorviaduct. Dit viaduct is in zijn geheel 30cm verhoogd door op de bestaande onderbouw betonnen penanten te plaatsen. De bestaande opleggingen zijn hergebruikt.

Voor het definitief ontwerp zijn 3D-modellen en tekeningen opgesteld m.b.v. Revit. De 3D-modellen en tekeningen voor het uitvoeringsontwerp zijn opgesteld in Allplan. Voordeel hiervan is dat naast de tekeningen ook direct buigstaten beschikbaar zijn.
 

Opdrachtgever: Van Boekel Bouw & Infra

Globale omschrijving opdracht: Uitwerking van het definitief ontwerp en het uitvoeringsontwerp voor de onderdoorgang Belvederelaan, duiker Bisschopswetering en spoorviaduct Blaloweg
 

Helen Meulendijks

EmailLinkedin

Helen Meulendijks

hoofd vakgroep Constructief ontwerp