Verbreding A12 tussen Ede en Grijsoord

Verbeteren van de doorstroming en de verkeersveiligheid door het verbreden van de A12

Rijkswaterstaat verbreedt de A12 tussen Ede en knooppunt Grijsoord in beide richtingen van 2×2 naar 2×3 rijstroken met vluchtstroken over een lengte van 11 km. Door de wegverbreding verbetert de doorstroming van het verkeer, de bereikbaarheid in de regio en de verkeersveiligheid. Om deze verbreding mogelijk te maken dienen acht kunstwerken in de infrastructuur te worden aangepast dan wel te worden vervangen. In het ontwerp en de uitvoeringswijze van de kunstwerken is rekening gehouden met het projectdoel om het verkeer zo min mogelijk hinder te laten ondervinden van de werkzaamheden.
 

Wagemaker heeft het gehele ontwerp van de 8 kunstwerken uit het DBFM-contract uitgewerkt. Één van de belangrijkste punten van het project is het beperken van hinder voor weggebruikers en de omwonenden. De A12 is gedurende de bouwtijd slechts twee weken afgesloten geweest. In één van deze weekenden werd o.a. onderdoorgang Parklaan ingeschoven. Later is deze prefab ingeschoven onderdoorgang verbonden met het al eerder gebouwde in-situ deel van de onderdoorgang door middel van een stortstrook.

Ook bij het viaduct N224 speelde de uitvoeringswijze een hoofdrol. De bestaande landhoofden en tussensteunpunten zijn gesloopt, echter het dek is in de bouwfase hergebruikt als hulpbrug ten westen van de huidige locatie. Hiervoor is het dek naar het westen verplaatst en op een tijdelijke ondersteuning opgelegd. Na voltooiing van het nieuwe viaduct is het bestaande dek in één weekendafsluiting van de A12 gesloopt en zijn de tijdelijke voorzieningen weer verwijderd. Het nieuwe viaduct bestaat uit twee overspanningen van ca. 31m met een breedte van 21m. De fundering van het tussensteunpunt is opgebouwd uit een poer onder de poten van het steunpunt, tussen de poeren is een trekband aangebracht die eveneens dienst doet als barrier.

Ook is een nieuw spoorviaduct gebouwd. Dit viaduct bestaat uit twee dekken met een enkele overspanning van 32.5m. Het Spoorviaduct heeft een kruisingshoek van 46°. De fundering aan de zuidzijde bestaat uit een hooggelegen landhoofd, gefundeerd op een combiwand en op stalen buispalen. Aan de noordzijde is het dek opgelegd op een wand, gefundeerd op schroefinjectiepalen. Beide landhoofden worden ontlast door gewapende grondconstructies.

In dit project heeft Wagemaker ook de sleutelrollen van Ontwerpleider Kunstwerken en Coördinator Constructieve Veiligheid ingevuld.
 

Opdrachtgever:Heijmans Infra BV

Globale omschrijving opdracht: Het opstellen van het winnende aanbiedingsontwerp, de uitwerking van het vergunningsontwerp, definitief ontwerp en het uitvoeringsontwerp van 8 kunstwerken.
 

Helen Meulendijks

EmailLinkedin

Helen Meulendijks

hoofd vakgroep Constructief ontwerp